Polecamy strony

A wszystko zaczęło sie w Wadowicach

Jan Paweł II
A wszystko zaczęło się w Wadowicach 18 maja 1920 r. W rodzinie mieszczańskiej przyszedł na świat Karol Wojtyła. Wcześnie stracił matkę - Emilię, a następnie starszego brata - Edmunda- zdolnego lekarza, który w 1932 r. zaraził się szkarlatyną od swojego pacjenta. Religijna atmosfera domu rodzinnego nie pozostała bez wpływu na młodego Karola. Szybko ujawniła się jego wybitna osobowość i niezwykłe zdolności. Był zdolnym uczniem, sportowcem, występował w amatorskim teatrzyku. Po ukończeniu gimnazjum w 1938 roku, rozmiłowany w literaturze Wojtyła wraz z ojcem przeniósł się do Krakowa, aby studiować polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybuch drugiej Wojny światowej przerwał jego edukację jedynie na chwilę, bowiem już w 1942 wrócił na studia, tym razem teologiczne. Lata wojny to dla Karola czas pracy w kamieniołomie i fabryce chemicznej, nauki, teatru, ale także osobistego dramatu - stracił ojca, ostatnią osobę z najbliższej rodziny. Po ukończeniu studiów 1 listopada 1946 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy. Wyjeżdża do Rzymu na studia teologiczne, a w 1948 r. rozpoczął pracę kapłańską w parafii Niegowić koło Bochni. W tym samym roku obronił pracę doktorską na Wydziale Teologicznym UJ, pięć lat później habilitował się, a w 1957 otrzymał tytuł docenta.

Sukcesom w życiu naukowym i obowiązkom kapłańskim towarzyszyły częste spotkania z młodzieżą i przyjaciółmi poza murami kościołów. Swoją mądrością Karol Wojtyła potrafił dzielić się jeżdżąc na nartach, pływając kajakiem czy pieszo przemierzając zakątki całej Polski. Dzięki niekonwencjonalnemu zachowaniu i dużej otwartości zdobywał ludzkie serca i przyciągał do siebie coraz więcej osób.

W 1958 r. Karol Wojtyła został krakowskim biskupem pomocniczym, a w 1964 - arcybiskupem. Dużo publikował. Wydał m.in.: "Miłość i odpowiedzialność", "Osobę i czyn", dramaty: "Brat naszego Boga", "Przed sklepem jubilera", a także wiersze. Publikował pod pseudonimem Andrzej Jawień.

W 1967 r. otrzymał nominację kardynalską. Opublikował m. in.: w "Roczniku Filozoficznym" prace: "Problem teorii moralności" i "W nurcie zagadnień posoborowych". Drukował w "Osservatore Romano" i w "'Tygodniku Powszechnym". W grudniu 1969 roku wydał książkę pt. "Osoba i czyn", a w 1972 "U podstaw odnowy". Studium o realizacji Vaticanum II".

Po śmierci Jana Pawła I we wrześniu 1978 r. po raz pierwszy od 456 lat papieżem nie został Włoch, lecz Polak. 16 października 1978 Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł II. Podczas inauguracji pontyfikatu wygłosił przesłanie: "Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!".

Papież - pielgrzym

Pontyfikat Jana Pawła II był wyjątkowy. W ciągu ponad 26 lat odwiedził 129 krajów na wszystkich kontynentach. W większości krajów przemawiał do ludzi w ich własnym języku. W pierwszą pielgrzymkę papież Jan Paweł II pojechał w styczniu 1979 r. do Republiki Dominikańskiej, Meksyku i na Wyspy Bahama. Kolejną pielgrzymką była pierwsza wizyta nowego papieża w ojczyźnie, w czerwcu tego samego roku. To podczas tej pielgrzymki padły niezwykle ważne słowa: "Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi."


Jan Paweł II odwiedzał Polskę największą ilość razy - dziewięć. Siedem razy odwiedził USA, sześć razy Francję, Meksyk i Hiszpanie po pięć razy.

13 maja 1981 roku na placu św. Piotra Mehmet Ali Agca dokonał zamachu na polskiego papieża. Po wielogodzinnej operacji uratowano życie Jana Pawła II. Papież pojednał się z Agcą.

W czerwcu 1983 r. papież po raz drugi odwiedził ojczyznę. Podróży przez komunistyczna Polskę towarzyszyły łzy i prośby o ratunek, a papieskie homilie niosły słowa otuchy i nadziei. Kolejne pielgrzymki odbywały się w latach: 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Ostatni raz do ojczyzny Ojciec Święty przyjechał w sierpniu 2002 roku.


Papież Jan Paweł II odbył także uznane za przełomowe pielgrzymki do Sarajewa, na Kubę i do Rumunii oraz do Ziemi Świętej - Jordanii, Betlejem, Jerozolimy.


Ogromne znaczenie dla papieża miały spotkania z młodzieżą. Był inicjatorem i pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży.

W ciągu 26 lat pontyfikatu papież Jan Paweł II ogłosił czternaście encyklik. Ich fundamentem jest nauczanie Soboru Watykańskiego II, którego realizację Ojciec Święty uczynił naczelnym zadaniem swojej posługi apostolskiej. Oprócz encyklik Jan Paweł II opublikował także 9 książek, w tym ostatnią " Pamięć i tożsamość" wydaną w 2005 roku.

Papież Jan Paweł II pozostał w naszej pamięci jako człowiek niezwykłej wiary i siły. Walczył z niesprawiedliwością społeczną i nędzą, aktywnie działał na rzecz pokoju na świecie. Podkreślał konieczność ekumenii, głosił godność osoby ludzkiej i niezmienność zasad moralnych. I choć odszedł pozostawił bogaty dorobek, z którego będą czerpać następne pokolenia.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37


www.wrotamalopolski.pl

 [1] 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

niedziela,
19 stycznia 2020

(19. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12817286