Polecamy strony

«Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła» (J 3, 21)

Słowo życia na marzec 2006

«Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła» "Spełniać wymagania" prawdy? Prawdę się pojmuje, prawdę się mówi... Dla Jezusa prawdę się "czyni". Jezus nas ciągle zaskakuje. Zaskoczony był również Nikodem, rabin, członek Sanhedrynu. Kiedy przyszedł do Jezusa, by zapytać Go, jak wejść do Królestwa Bożego, usłyszał, że powinien narodzić się powtórnie, to znaczy: przyjąć to nowe życie, które Jezus, przyniósł na ziemię pozwolić się przemienić, aby stać się dzieckiem Bożym i wejść w ten sposób w Jego świat. Zbawienie jest darem z Wysoka bardziej niż ludzkim osiągnięciem. Nikodem poszedł do Jezusa nocą, w ciemnościach, a wyszedł oświecony. «Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła» To Słowo Życia jest zaproszeniem do postępowania w zgodzie z prawdą, zgodnie z Ewangelią. Wymaga ona od nas, abyśmy byli ludźmi, którzy Słowo Boże wprowadzają w czyn, a nie są jedynie słuchaczami1. Potwierdza to Hilary, jeden z Ojców Kościoła, biskup Poitiers: "Nie ma niczego w słowach Bożych, co by nie wymagało zamienienia w czyn; wszystko to, co zostało powiedziane powinno być wprowadzone w czyn. Słowa Boże są nakazami"2. Wiara i moralna postawa są ściśle ze sobą powiązane. Jeśli w Jezusie, jak jasno wynika z rozmowy z Nikodemem, światło, życie i czynna miłość zbiegają się zgodnie razem, nie może być inaczej u tych, którzy Go przyjmują i w Nim stają się dziećmi Bożymi. "Kto jest posłuszny Panu i z Jego pomocą wypełnia Pismo - pisze Klemens Aleksandryjski, inny Ojciec Kościoła - w pełni staje się na wzór Nauczyciela: aż dojdzie do tego, że żyje jak Bóg w ciele"3. Tej samej zgodności wymaga się również od tego, kto nie wyznaje żadnej konkretnej religii. Najgłębsze jego przekonania, które są podyktowane przez sumienie, domagają się wprowadzenia ich w czyn.

 [1]  2  » 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

niedziela,
19 stycznia 2020

(19. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12817554