Polecamy strony

Co dalej z Akcja Katolicka w naszej parafii

 

Co dalej z Akcją Katolicką w naszej parafii?

Prezes Kołaczyckiego Oddziału AK

 

         To pytanie, od jakiegoś czasu, zadają sobie jej członkowie wraz z opiekunem księdzem Proboszczem. Nasze Stowarzyszenie liczy 10 osób, przeważnie emerytów w słusznym wieku i zamiast się rozwijać, zaczyna się „zwijać”. W tej sytuacji, postanowiliśmy zaprosić parafian do współpracy. Zanim to uczynimy, podamy trochę informacji o samej Akcji.

         Działalność Akcji Katolickiej zapoczątkował papież Pius XI w 1923r., zatwierdzając pierwszy statut dla kościoła włoskiego.

        W Polsce powstała ona w 1930 r. i od początku nastąpił jej dynamiczny rozwój. Działające w jej ramach stowarzyszenia, oprócz pogłębiania życia religijnego, prowadziły różnorodną działalność; wydawniczą, charytatywną, kursy gospodarcze itp. W 1939r. liczba członków wynosiła około 750 tysięcy. Po wojnie władza nie zezwoliła na wznowienie działalności. Reaktywowanie Akcji Katolickiej nastąpiło w 1996r. Obecnie liczy ona około 30 tysięcy członków.

         Istota i cel stowarzyszenia praktycznie od jego powstania nie uległ zmianie. Aktualnie polski statut wyraża to w następujących słowach; „Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.”

Dla lepszego zrozumienia drugiej części tekstu, przybliżamy znaczenie słowa „ apostolstwo”.  Apostolstwo , czy apostołowanie w powszechnej świadomości łączy się tylko z hierarchią kościelną, z kapłanami, którzy po apostołach przejęli misję głoszenia Dobrej Nowiny o Zbawieniu. Tymczasem nie mniej ważną funkcję apostolską  w Kościele pełnią katolicy świeccy, a można ją sformułować następująco:

1.     przekazywanie wiary z pokolenia na pokolenie,

2.     dawanie świadectwa „bycia chrześcijaninem” w życiu prywatnym i społecznym.

Obowiązki te przyjęliśmy wraz z sakramentem Chrztu Świętego. Spełniamy je w łączności i współpracy z duszpasterzami, uczestnicząc w życiu religijnym parafii. Zadania te nigdy w przeszłości nie były łatwe, a obecnie ich realizacja staje się coraz trudniejsza. Akcja Katolicka zaś po to została powołana, aby pomóc wierzącym w wypełnieniu ich chrześcijańskich powinności.

         A teraz powróćmy do postawionego na wstępie pytania.

Trzeba powiedzieć wprost, że dalsze istnienie Akcji Katolickiej zależy od tego, czy zostanie powiększony jej skład osobowy. Współpraca do której zapraszamy parafian ma się realizować przez wspólne spotkania z obecną grupą członków. Obecność na takich zebraniach umożliwi bliższe poznanie pracy samej Akcji i tworzącej ją wspólnoty. Takie uczestnictwo w stosownym czasie pozwoli na dokonanie świadomego wyboru.

Jeszcze parę słów dotyczących spotkań. 

Na każdym spotkaniu jest przedstawione jakieś zagadnienie z życia Kościoła .Potem następuje rozmowa i dyskusja związana z omawianym tematem i nie tylko. Spotkanie ludzi samo w sobie jest wartością, a obecność na nim kapłana bardzo go ubogaca. Ksiądz Proboszcz czeka na pytania uczestników i chętnie na nie odpowiada.  Udział w takich spotkaniach może spowodować, że otrzymanym dobrem zaczniemy  się dzielić.

Na zakończenie warto zacytować słowa uczennicy Gimnazjum z pewnego wypracowania, zamieszczone w „felietonie wikarego” z ubiegłej niedzieli „my nie powinniśmy się wstydzić dobra”  

Terminy spotkań: trzecia środa miesiąca (oprócz wakacji) po wieczornej Mszy św.

Miejsce:   odrestaurowana sala katechetyczna w budynku obok kościoła.

Najbliższe spotkanie: 15 lutego, godz. 18:00.

Temat: Świadectwo ludzi wierzących.

Na spotkania serdecznie zapraszają parafian.

                   W imieniu Zarządu Akcji:       Prezes AK             (-)  Stanisław Koczwara

                                              oraz Opiekun AK            (-) Ks. Jan Sabat – proboszcz parafii

 [1] 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

wtorek,
28 stycznia 2020

(28. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12853834