Polecamy strony

Pieśń do świętej Anny

Czyńmy świętej Annie dzięki nieustannie za wszystkie jej dary,
Które nam rozdała: morze łask wylała na ludzi bez miary.
Anna w każdym czasie za nami wstawia się i błaga nam Boga,
Człowieka ratuje, nim sie opiekuje, ubogich wspomaga.

Na pomoc prezybywa, z rąk śmierci wyrywa przy ostatnim zgonie.
Nikt przy niej nie zginie, choć w ciężkim terminie, kogo ma w obronie.
Bo przed życia schyłkiem przybywa z posiłkiem Anielskiego Chleba.
Kto w drodze ustaje, rekę mu podaje prowadzi do nieba.

Anna siostry, braci skarbami bogaci trwałemi na wieki.
W jej practwie doznają, którzy jej wzywają przemożnej opieki;
Anna litościwa z więzienia dobywa na wolność grzesznika.
Sama o nim radzi, do Boga prowadzi i piekło zamyka

Litośne jej serce nie chce w poniewierce mieć życzliwych sobie.
Śpieszy do pomocy, dźwiga ich z niemocy, pomaga w chorobie.
Lekarką się zowie, chorym daje zdrowie i głuchym słuch w uszy.
Od śmierci wybawia, każdego uzdrawia na ciele i duszy.

Jest patronka naszą, gdy nas zewsząd straszą za nami obstaje.
Od zawistnych broni, w złym razie w złej toni, posiłku dodaje.
Anna w ogniu, w wodzie i każdej przygodzie na ratunek śpieszy.
Nagim przyodzienie, głodnym pożywienie daje, smutnych cieszy.

I przy śmierci stawa patronka łaskawa, ratuje przy zgonie.
O jak ten szczęśliwy, umarły lub żywy, kogo ma w obronie!
A więc czyńmy dzięki, że z jej świętej ręki łaski odbieramy,
Które nam obficie daje całe życie, od niej wszystko mamy.


 [1] 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

sobota,
25 stycznia 2020

(25. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12838382