Polecamy strony

Kazanie Odpustowe

 Ks. Emil Midura

 

Kazanie wygłoszone  w czasie Mszy św 

w Odpust ku czci św. Anny w Kołaczycach 26 lipca 2016r.

O Rodzinie

 

Przyszłość świata idzie przez Rodzinę mówił św. Papież Jan Paweł II.

Drodzy Bracia i Siostry:

      Przyszłość świata idzie przez chrześcijańską Rodzinę , przez chrześcijańską młodzież taką, której przedstawiciele z całego świata goszczą u nas, w naszych parafiach, diecezjach, Ojczyźnie. W tym czasie, kiedy przeżywamy w naszej Ojczyźnie Światowe Dni Młodzieży, a od jutra przeżywać je będziemy z Piotrem naszych czasów, Ojcem Świętym Franciszkiem.

      To szczególne świętowanie naszej polskiej młodzieży z przedstawicielami młodzieży z całego świata. To dni szczególnej solidarności, radości, gościnności. To czas szczególnej chwały Bożej.

      Ale to jest także czas promocji dla naszej Ojczyzny. Dzięki temu będą mogli lepiej poznać Polskę ci, którzy ją mało znali albo wcale nie znali, albo źle ją znali. Szczególnie w tych dniach obecny jest wśród nas Pan Jezus. Widać jak Kościół jest potężny.

      Człowiek wychodzi z rodziny, żyje w rodzinie, zakłada swoją rodzinę. A te rodziny znowu tworzą większą rodzinę, którą jest Parafia, Ojczyzną, Kościół. Z rodziny wynosimy wiele wartości duchowych i innych.

      My którzy tu jesteśmy na Odpuście św. Anny, z rodzin wynieśliśmy wychowanie chrześcijańskie. Wychowanie oparte na przykazaniach, na nauce Chrystusa. Dziś przenosimy się o 2000 lat wstecz, patrzymy na św. Rodzinę z Nazaretu, która jest wzorem dla naszych rodzin. To rodzina Józefa i Maryi. To rodzina, z której za sprawą Ducha świętego przychodzi Pan Jezus. Ale z rodziny wychodzi także św. Józef, z rodziny wychodzi Matka Najświętsza. Dziś zwłaszcza przyglądamy się rodzicom Matki Najświętszej:  Annie  i Joachimowi. Św. Joachim i św. Anna to patronowie dzisiejszego dnia, to patronowie ludzi starszych, rodziców, dziadków, patronowie tych, którzy noszą ich imiona; patronowie wielu kościołów i sanktuariów, patronowie wielu miast.

      Natomiast św. Anna, to patronka Waszego kościoła, Waszej parafii. W Polsce, ku czci św. Anny wystawiono ponad 215 kościołów. Kościoły ku czci św. Anny są nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

      Dlaczego tak czcimy św. Annę i św. Joachima? Przecież to rodzice NMP, Matki Pana Jezusa, a w porządku ziemskim są to dziadkowie Pana Jezusa. O nich dowiadujemy się z apokryfu „Protoewangelia Jakuba’’ z końca II w

      Anna i Joachim przez długi czas nie mieli potomstwa. Małżeństwo, które nie miało dzieci uchodziło za opuszczone przez Pana Boga. Joachim i Anna prowadzili życie pobożne, modlili się o potomstwo. Tradycja mówi, że Joachim poszedł na pustynię i przez 40 dni pokutował i modlił się, by Pan Bóg obdarzył ich potomstwem. Za pośrednictwem Anioła otrzymali obietnicę niezależnie od siebie, że narodzi się im córka. Jako 3-letnie dziecko oddali ją na służbę do świątyni.

      Zasadniczym celem rodziny było i jest urodzenie i wychowanie potomstwa. Za czasów Pana Jezusa rodzina w społeczności żydowskiej odgrywała bardzo znaczącą rolę zarówno na poziome społecznym, ekonomicznym, emocjonalnym, wychowawczym. Zasadniczym celem rodziny była ochrona osób najsłabszych, a więc dzieci i osób w podeszłym wieku. Opieka nad dziećmi była czymś instynktownym. Inaczej rzecz się miała z opieką nad starszymi osobami. Mogły one być traktowane jako ciężar. Dlatego w prawie religijnym był obowiązek czci rodziców. Czcij ojca i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło. Tak mówił Pan Bóg w przykazaniach danych na górze Synaj. Próby ograniczania opieki nad rodzicami, nawet motywowane religijnie (ofiara na świątynie) spotkały się z potępieniem Pana Jezusa. Dzieci, które wychowywały się w rodzinach wielopokoleniowych miały przykład na co dzień szacunku, jaki ich rodzice okazywali swoim rodzicom. Wiek sędziwy otaczany był dużym poważaniem także dla tego, że nie każdy mógł go dożyć. Średnia wieku nie była wysoka, skoro przeciętna wieku królów wynosiła 45 lat, a osiągnięcie podeszłego wieku uważano za dowód Bożego błogosławieństwa. Człowiek stary był uważany, że szczególnie Bóg okazuje mu swoją opiekę i jest dobrem wspólnoty, ponieważ dysponuje większym życiowym doświadczeniem. W życiu politycznym wielką rolę odgrywały Rady Starszych.

      Tak samo Kościół od początku swych przywódców określał jako ,,starszych”.  O Joachimie i Annie w Żywotach Świętych czytamy: ,,Oboje byli sprawiedliwymi przed Bogiem, zachowując rozkazanie Boże i chodząc w drodze pobożności. Na 3 części dzieli majętność swoją: jedną Kościołowi Bożemu i kapłanom dawali, drugą ubogim, a trzecią sami potrzeby swe opatrywali. Długo żyli bez potomstwa, przez co byli strapieni i smutni”.

      Tym większa była ich radość, gdy Pan Bóg obdarzył ich potomstwem. To dla nich było wielkie wybranie, wielka łaska, skoro Anna zrodziła Tę, która od samego poczęcia jest Niepokalaną, czyli Niepokalanie Poczętą.

      Imię Anna to po polsku łaska. Wiele niewiast jeszcze w Starym Testamencie, jak i w Nowym nosi imię Anna. Anna to także była ta niewiasta, która dniem i nocą wielbiła Boga w Świątyni Jerozolimskiej, gdzie starzec Symeon wziął na ręce Pana Jezusa. To ona także doczekała się ujrzenia na swe oczy Zbawiciela Świata.

      Rodzina Joachima i Anny była wzorową, przykładną i świętą rodziną, byli przykładnym małżeństwem. Jakże wielkie było pragnienie, by mieć potomstwo i jakże wielka była radość, gdy narodziła się im dziewczynka, którą Błogosławioną zwą wszystkie narody.

      Gdy Pan Bóg stworzył świat, na końcu stwarza człowieka mężczyznę i niewiastę, tworząc tym samym małżeństwo i rodzinę. Jeden z papieży mówił: ,,Dajcie mi święte matki, a zmienię świat”. Na świecie jest wiele świętych niewiast świętych mężczyzn, świętej młodzieży. Przez nich świat zmienia się na lepszy. Przez rodziny świat się zmienia.

        Szatan zdaję sobie sprawę, że bardzo ważną rolę w  świecie odgrywa małżeństwo i rodzina, dlatego chce je zniszczyć. Szatan chce zniszczyć Europę, tę która ma korzenie chrześcijańskie. Gdzie są wspaniałe świątynie, kościoły, a często puste albo zamienione na nieużywane gmachy. Szatan podsuwa ludziom, a zwłaszcza rządzącym, aby na miejscu Pana Boga postawić pieniądz, bogactwo, wygodę, przyjemność, władzę, by w miejscu Pana Boga człowiek postawił siebie i sam świat urządził według własnej woli. By nie liczno się z prawem Bożym, a prawem unijnym. Religia dla niektórych jest przeżytkiem, to tylko folklor, przykazania to teraz nie na czasie. Pan Jezus małżeństwo podniósł do godności sakramentu, który jest nierozerwalny, jest to związek kobiety z mężczyzną, ale prawa unijne mówią inaczej, poprawiają Pana Boga. Pozwalają na związki homoseksualne, na zabijanie dzieci nienarodzonych, in vitro, eutanazję, wprowadza się ideologię genderowską, poprawiając Pana Boga, że człowiek może sobie płeć wybierać. A więc nic dziwnego, że Pan Bóg jako skutek niezachowania przykazań dopuszcza te zamachy we Francji i w Niemczech, nawet w ostatnich dniach.

      Członkiem rodziny chrześcijańskiej, Kościoła, dzieckiem Bożym człowiek staje się przez chrzest, który jest pierwszym sakramentem, który daje prawo d korzystania z innych sakramentów i z tego, co nam Pan Jezus wysłużył przez swoją mękę.

      Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś w czasie pielgrzymki do Francji: ,,Francjo coś ty zrobiła z własnym chrztem”?! Trzeba by teraz powiedzieć: Europo, coś ty zrobiła z własnym chrztem, a może także teraz, gdy obchodzimy 1050-lecie Chrztu Polski powiedzieć: Polsko, coś ty zrobiła z własnym chrztem?! Skoro ochrzczonych jest ponad 90%, a tak mało praktykujących. Albo: rodzino, coś ty zrobiła z własnym chrztem?! Można tak powiedzieć, gdy na przykład w ostatnią niedzielę wyrusza kombajn w pole, aby kosić zboże. A przecież jest przykazanie: Abyś dzień święty święcił. Co się robi z własnym chrztem, gdy się wyjeżdża za granicę i zapomina się o niedzielnej mszy św. Gdy się zapomina o VI przykazaniu. Gdy nieraz młodzi ludzie żyją tam jak w małżeństwie. Co się robi wtenczas z własnym chrztem? Co się robi z własnym chrztem skoro w Polsce jest milion alkoholików, a z nimi związane rodziny, które cierpią, a z nimi dzieci, co tydzień zaś ginie około 30 ludzi z powodu pijaństwa.

      Pan Jezus mówi: ,,Kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę”. Albo jak można kochać Pana Boga, gdy nie miłuje się bliźniego. Trzeba się spieszyć kochać ludzi, bo szybko odchodzą. Czy pamiętamy o tym?

      Nasza rodzina będzie Bogiem silna, gdy zachowamy przykazania Boże. Wszystkie! Nie wybiórczo! Nasza ojczyzna będzie Bogiem silna, gdy życie społeczne, polityczne będzie oparte na przykazaniach. Gdy nikt nie będzie mówił, że religia to sprawa prywatna. Gdy poseł wchodząc na salę obrad nie będzie zostawiał chrześcijaństwa na zewnątrz. Pocieszające jest, że pod tym względem się zmienia. Cieszy nas, że obecny rząd promuje  rodzinę duchowo i materialnie. Uczymy się od naszych rodziców, naszych dziadków jak żyć w rodzinie, jak szanować rodziców, jak żyć z sąsiadami, jak miłować bliźniego.

      Niech w naszych rodzinach Bóg będzie na pierwszym miejscu, tak jak w rodzinie  Anny i Joachima, tak jak w rodzinie Matki Najświętszej i św. Józefa. Pamiętajmy  modlitwie, o niedzielnej mszy św. i nie tylko niedzielnej. Umiejmy ze mszą św. łączyć wszystko co ważne w naszym życiu. Jak najczęściej przyjmujmy Pana Jezusa w komunii świętej. Pamiętajmy i czci Matki Najświętszej i o tym jak Ona mówi: Cokolwiek Syn mój karze wam czynić, to czyńcie. Przystępujmy często do sakramentu pokuty, pamiętajmy o innych sakramentach. Pamiętajmy, że sakrament małżeństwa jest nierozerwalny: co Bóg złączył człowiek niech się nie waży rozdzielać. Wtenczas i świat będzie się zmieniał na lepsze, bo przyszłość świata idzie przez rodzinę.

      Zakończę to rozważanie słowami piosenki oazowej:

      Rodzinny dom, to istny raj, dar Ojca Niebieskiego

      Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego.

      Tu się dziecina pierwszy raz do matki się uśmiechnęła

      Tu się uczyła Boga znać, tu modlić się zaczęła.

      Tutaj na każdym kroku cię ojcowskie oczy strzegły

      A gdy ci przyjdzie z domu iść i odejść w świat daleki.

      Rodzinny dom dziecino miej w pamięci swej na wieki.  Amen.

 

 [1] 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

wtorek,
28 stycznia 2020

(28. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12854142