Polecamy strony

Słowo Biskupa Rzeszowskiego

 

Słowo Biskupa Rzeszowskiego

poświęcone działalności Katolickiego Radia „Via”

 

Drodzy Diecezjanie!

 

W dzisiejszą niedzielę wspominamy świętych archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Archanioł Gabriel jest patronem m.in. radia i telewizji. Na kartach Pisma św. pojawia się po raz pierwszy w Księdze Daniela. Wyjaśnia znaczenie tajemniczych wizji oraz tłumaczy prorockie przepowiednie. W tradycji chrześcijańskiej przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje także Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.

Archanioł Gabriel jest patronem wszystkich głoszących Ewangelię, w tym Katolickiego Radia „Via”. Program rozgłośni zbudowany jest na przekonaniu, iż Dobrej Nowiny nie można zatrzymać dla siebie. Trzeba o niej mówić bez lęku i zakłopotania. Trzeba mówić otwarcie i głośno, gdyż jest źródłem nadziei i zbawienia dla każdego człowieka. Głoszenie to czasami przypomina intymne spotkanie Archanioła Gabriela z Maryją. Innym razem jest jednocześnie skierowane do całych rzesz otwartych na Słowo Boże.

Katolickie Radio „Via” swoją misję związaną z ewangelizacją rozpoczęło 8 grudnia 1994 roku. To już blisko 20 lat, jak współpracuje z Biskupami Rzeszowskimi w ich podstawowym zadaniu – głoszeniu Dobrej Nowiny. Swoją działalnością wpisuje się w apel zawarty w papieskim orędziu na 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który przeżywaliśmy w Polsce 15 września br.: „aby umożliwić poznanie miłości Bożej aż po krańce ziemi”. Na antenie, w ciągu każdego dnia, słowa Pisma św. pojawiają się wielokrotnie, począwszy od porannej audycji „Karmić się słowem”, aż po wieczorną: „Biblia na każdy dzień”. Słowo Boże pojawia się również w codziennych katechezach, a nade wszystko podczas transmitowanych Mszy św. z rzeszowskich kościołów: św. Krzyża, ojców bernardynów i katedry. Osoby chore proszę szczególnie o wspólną modlitwę w czasie uroczystości diecezjalnych transmitowanych przez radio. Wszystkich zachęcam do słuchania audycji, które proponuje rozgłośnia. Są wśród nich także programy społeczne i kulturalne. Informacje o wybranych audycjach można znaleźć na stronie internetowej radia oraz w „Niedzieli Rzeszowskiej”.

Ojciec Święty w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu skupił się przede wszystkim na portalach społecznościowych w Internecie, które nazwał nowymi przestrzeniami ewangelizacji. Niezależnie od środków w jakich się nawzajem komunikujemy zachęca, aby nadążać za duchem czasu i pozwalać nieskończonemu bogactwu Ewangelii znaleźć takie formy wyrazu, które byłyby w stanie dotrzeć do umysłów i serc wszystkich ludzi. Ojciec Święty przypomina, iż korzystając z środków ludzkich winniśmy zawsze ufać w moc działania Boga. Tak też dzieje się na antenie Katolickiego Radia „Via”, gdzie znaczna część programu poświęcona jest modlitwom. Do tych, które redaktorzy radia odmawiają razem ze słuchaczami, należą: Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia i Różaniec. Dzięki słuchaczom z wszystkich rejonów diecezji, a nawet spoza jej granic, fale radiowe stają się wyjątkową przestrzenią uwielbienia i błagania Boga.

Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają materialnie i duchowo naszą diecezjalną rozgłośnię. Działalność radia wymaga pracy wielu osób, jak również specjalistycznego sprzętu oraz wiąże się z wydatkami związanymi z koncesją. W wielu parafiach istnieją Koła Przyjaciół Radia „Via”. Bardzo dziękuję za tę Waszą przyjaźń i wszelkie formy pomocy. Polecam wszystkim diecezjanom troskę o głoszenie Ewangelii, prosząc o materialne wsparcie w czasie dzisiejszej zbiórki do puszek. Obyśmy razem mogli, zgodnie z zachętą Ojca Świętego, umożliwiać poznanie Bożej miłości aż po krańce ziemi.

 

+ Jan Wątroba

Biskup Rzeszowski

 [1] 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

poniedziałek,
27 stycznia 2020

(27. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12850271