Polecamy strony

Zmarł Arcybiskup Ignacy Tokarczuk

 


 


KURIA METROPOLITALNA w PRZEMYŚLU


w duchu wiary w Zmartwychwstanie zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2012 r. zmarł


zaopatrzony Świętymi Sakramentami


śp. ks. Abp dr Ignacy TOKARCZUK


Urodził się 1 lutego 1918 r. w Łubiankach Wyższych k. Zbaraża. Po maturze złożonej w maju 1937 r. w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Zbarażu


wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie. Studia odbywał na wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po wybuchu II wojny


światowej i zajęciu miasta przez Sowietów kontynuował studia tajnie w konspiracyjnym seminarium. Święcenia otrzymał 21 czerwca 1942 r. we Lwowie z rąk


biskupa sufragana Eugeniusza Baziaka. Pracował jako wikariusz w parafii Złotniki, gdzie 22 lutego 1944 r. cudem uniknął śmierci z rąk OUN-UPA. Po wjeździe


do Lwowa pracował w parafii św. Marii Magdaleny. Po ponownym zagarnięciu Lwowa przez Sowietów w listopadzie 1945 ekspatriował się do Katowic,


gdzie był wikariuszem w parafii Chrystusa Króla. W latach 1946-1951 odbył studia na KUL uwieńczone doktoratem z filozofii. Był przez rok asystentem na


Wydziale Filozofii KUL. W związku ze wzmagającymi się represjami komunistycznymi wobec KUL w 1952 wyjechał do Olsztyna gdzie był wykładowcą


w tamtejszym Seminarium Duchownym i równocześnie pomagał w duszpasterstwie w Orzechowie i w Pluskach. W latach 1954-1957 był proboszczem w Gutkowie


a następnie do 1960 r. duszpasterzem akademickim. W 1962 r. powrócił do Lublina, gdzie został adiunktem Katedry Teologii Pastoralnej KUL. 3 grudnia


1965 r. mianowany na biskupa przemyskiego. Konsekrowany został 6 lutego 1966 r. W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił wiele funkcji. Papież


Jan Paweł II obdarzył go 3 czerwca 1991 r. godnością arcybiskupa ad personam, natomiast 25 marca 1992 r. podniósł go do godności arcybiskupa metropolity


przemyskiego. Podczas trwających około 28 lat rządów w diecezji przemyskiej rozwinął szeroką działalność duszpasterską i organizacyjną. Została wówczas


poważnie rozbudowana sieć parafialna (powstało ponad 220 nowych parafii), wybudowano bez zezwolenia władz około 200 kościołów parafialnych i około


170 filialnych. Po ukończeniu 75 lat, papież Jan Paweł II przyjął 17 kwietnia 1993 r. jego rezygnację z urzędu.


MODLITWA RÓŻAŃCOWA w intencji śp. Księdza Arcybiskupa w dniach 29, 30 i 31 grudnia


o godz. 16.00 w domu przedpogrzebowym przy ul. Słowackiego 104 w Przemyślu.


EKSPORTA – we wtorek 1 stycznia o godz. 15.00 z Domu Biskupiego do Archikatedry w Przemyślu,


a następnie o godz. 15.30 MSZA ŚWIĘTA.


UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA POGRZEBOWA


będzie odprawiona w środę 2 stycznia o godz. 11.00 w Przemyskiej

 [1] 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

niedziela,
26 stycznia 2020

(26. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12847208