Menu

Polecamy strony

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

26 sierpnia Kościół w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Jasna Góra to od wieków najważniejsze polskie sanktuarium maryjne – duchowa stolica Polski.

Uroczystość NMP Częstochowskiej została ustanowiona dla diecezji polskich w XX w. Inspirację dał bł. Honorat Koźmiński. Po powstaniu styczniowym starał się on zjednoczyć naród wokół Maryi – Królowej Polski. W 1904 r. papież św. Pius X ustanowił w tym dniu święto, które na wszystkie diecezje naszego kraju zostało rozciągnięte w roku 1931 przez papieża Piusa XI.

Cudowny obraz Maryi został sprowadzony do Częstochowy w roku 1384. Wedle legendarnych podań miał go namalować św. Łukasz Ewangelista na stole, na którym spożywała Święta Rodzina.

Jasna Góra szybko stała się jednym z najważniejszych miejsc kultu religijnego w naszym kraju. Nawiedzali ją królowie, m.in. Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt I Stary, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Jan Kazimierz czy Jan III Sobieski.

Najsłynniejsze wydarzenie związane z klasztorem jasnogórskim miało miejsce w 1655 r., gdy w czasie Potopu szwedzkiego klasztor pod dowództwem o. Augustyna Kordeckiego przez półtora miesiąca odpierał napór Szwedów i ostatecznie pozostał twierdzą niezdobytą. To wydarzenie było przełomem w czasie tej wojny – było wielkim zwycięstwem religijno-symbolicznym.

Inne ważne wydarzenie miało tutaj miejsce w 1956 r. Wtedy to 26 sierpnia w obecności przeszło miliona wiernych zostały złożone Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Zredagował je prymas Stefan Wyszyński, który jednak nie mógł osobiście przewodniczyć uroczystości, był bowiem więziony przez komunistów. W czasie uroczystości modlono się o jego uwolnienie, które dokonało się kilka miesięcy później. W Częstochowie 3 maja 1966 r. miały miejsce centralne obchody milenijne z okazji tysiąclecia chrztu Polski.

Aż sześciokrotnie Jasną Górę odwiedził jako papież bł. Jan Paweł II. W roku 1991 r. miały tutaj miejsce Światowe Dni Młodzieży, którym ojciec święty przewodniczył. W roku 2006 sanktuarium częstochowskie nawiedził również papież Benedykt XVI.

Od wielu lat każdego roku przez cały sierpień do tronu Matki zmierzają pielgrzymki piesze i rowerowe ze wszystkich zakątków Polski. Szczególnie wielu pielgrzymów (także przyjeżdżających do Częstochowy autokarami i samochodami) gromadzi się tam w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) oraz właśnie 26 sierpnia – w uroczystość NMP Częstochowskiej.

Najświętsza Maryjo, Królowo Polski, Ty zawsze wspierałaś nasz naród w najtrudniejszych dla niego momentach. Jak przez wieki, tak i dziś strzeż naszego narodu i kraju przed kataklizmami, obdarzaj mądrością i prawością rządzących, rozsiewaj miłość w rodzinach, i wypraszaj u Boga łaski, aby Polacy umieli wychowywać kolejne pokolenie na ludzi kochających Boga, Ciebie, Matko, oraz naszą ojczyznę – Polskę. Matko Boża Częstochowska, módl się za nami.

Paweł Pomianek
Zobacz Dziennik Parafialny

 [1] 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

poniedziałek,
10 grudnia 2018

(344. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
11299012