Polecamy strony

«Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował» (J 13, 1)

Słowo Życia na sierpień 20091

   Czy wiesz, z którego miejsca Ewangelii pochodzą te słowa? Św. Jan Ewangelista poprzedził nimi opis umycia nóg apostołom. Były to ostatnie godziny przed męką, które Jezus spędzał wśród swoich uczniów. Wtedy właśnie starał się im okazać w sposób szczególny swą miłość.

«Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował»

   Słowa "do końca" znaczą: aż do końca Jego życia, aż do ostatniego oddechu. Określają one również miarę tej miłości. Mówią, że ukochał ich całkowicie, bez reszty - miłością bez granic. Uczniowie Jezusa mają pozostać w świecie, podczas gdy On już zostanie uwielbiony. Musieli udźwignąć ciężar osamotnienia, przejść przez wiele prób. Jezus chce, aby właśnie w takich chwilach byli pewni Jego miłości.

«Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował»

   Czy zauważyłeś, że to zdanie ujawnia styl życia Chrystusa i sposób, w jaki On kocha? Umywa nogi uczniom. Ta miłość każe Mu spełnić posługę, którą w tamtych czasach wykonywali wyłącznie niewolnicy. Jezus przygotowuje się do męki na Kalwarii. Chce dać uczniom i wszystkim ludziom nie tylko swe niezwykłe słowa, nie tylko nadzwyczajne cuda, nie tylko wszystkie czyny, ale pragnie oddać za nich życie. Ludzie tego potrzebowali. Najgłębszą potrzebą każdego człowieka jest: być uwolnionym od grzechu, czyli od śmierci i wejść do królestwa niebieskiego, by osiągnąć pokój i radość życia, które nigdy się nie kończy. Jezus składa ofiarę z życia - do ostatnich granic - wołając w całkowitym opuszczeniu do Ojca: wykonało się.

«Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował»

 [1]  2  » 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

piątek,
24 stycznia 2020

(24. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12837123