Menu

Polecamy strony

«Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem takim darem, jaki każdy otrzymał» (1 P 4, 10)

Słowo Życia na maj 20091

   Edith, niewidoma od urodzenia, żyje w zakładzie dla niewidomych. Kiedy kapelan tego zakładu uległ paraliżowi i nie mógł odprawiać Mszy św., z kaplicy chciano zabrać Najświętszy Sakrament. Edith udaje się do biskupa z prośbą, by zostawił Jezusa Eucharystycznego - jedyne światło ciemnościach. Nie tylko uzyskuje zgodę biskupa, ale także pozwolenie, by ona sama rozdzielała Komunię Świętą choremu kapelanowi oraz swoim współtowarzyszkom. Pragnęła być użyteczną, prosi i otrzymuje do dyspozycji na kilka godzin dostęp do studia radiowego. Dzięki radiu może służyć ofiarowując to, co ma najlepszego: radę, cenne myśli, rozstrzygnięcia moralne, wspomagając swoim świadectwem tych, którzy cierpią. Edith... Można by jeszcze dużo o niej opowiadać. Jest niewidoma, ale cierpienie stało się dla niej źródłem światła.
   Mogłabym podać wiele innych przykładów przekonujących, że dobro istnieje nie czyniąc hałasu. Edith żyje jak chrześcijanka: wie, że - jak każdy z nas - otrzymała dary, które winna oddać na służbę drugim.
   Tak, ponieważ przez "dar" (lub z greckiego "charyzmat") rozumie się nie tylko te łaski, którymi Bóg ubogaca kierujących Kościołem. Nie tylko nadzwyczajne dary, jakie Bóg dla dobra wszystkich daje bezpośrednio niektórym wiernym, aby umieli zaradzić wyjątkowym sytuacjom albo zapobiec wielkim niebezpieczeństwom grożącym Kościołowi, którym instytucje kościelne same nie mogą sprostać. Te nadzwyczajne dary to: dar mądrości, wiedzy, dar czynienia cudów, mówienia językami, charyzmat wzbudzania nowej duchowości w Kościele i podobne im.
   Ale nie tylko takie dary czy charyzmaty, ale też inne, zwyczajne, dostrzegalne dzięki dobru, jakie wywołują, bo Duch Święty działa.
   Darami albo charyzmatami można nazwać również talenty naturalne. Każdy więc jest nimi obdarzony. Również ty.
   Jak je wykorzystać? Pomyśl, w jaki sposób mogłyby zaowocować. Otrzymałeś je nie tylko dla siebie, ale właśnie dla dobra wszystkich.

(1) Słowo Życia, styczeń 1979, publikowane w całości w: Essere la Tua Parola. Chiara Lubich e cristiani di tutto il mondo, vol. I, Roma 1980, p.157-159.

 [1]  2  » 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

niedziela,
23 lutego 2020

(54. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12980279