Polecamy strony

«Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej» (Flp 1, 27).

Słowo życia na wrzesień 2005

«Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej» Były lata 50-te pierwszego wieku, kiedy to Paweł razem ze swym towarzyszem Sylasem dotarł do miasteczka Filippi. Było to pierwsze miasto w Europie, w którym apostoł zatrzymał się, by głosić Ewangelię. Nawrócenie niektórych osób wzbudzało niezadowolenie i zamęt wśród ludności pogańskiej do tego stopnia, że władze miejskie postanowiły usunąć potajemnie Pawła i Sylasa. Mieli oni przedłożyć swój status obywateli rzymskich, żeby się zrehabilitować. Pomimo trudności z władzami cywilnymi i społeczneństwem, Paweł pisząc kilka lat później do małej wspólnoty chrześcijańskiej, powstałej w Filippi, zachęca wiernych, aby swoje obowiązki społeczne wykonywali uczciwie i zgodnie z Ewangelią. Nieco później, w tym samym liście Paweł przypomina, że ojczyzna chrześcijan jest w niebie. To jednak nie zwalnia ich od wzięcia na siebie odpowiedzialności w dziedzinie społecznej i politycznej. Więcej, właśnie dlatego, że są obywatelami królestwa Chrystusa, chrześcijanie mają silną motywację, aby służyć wszystkim i mieć udział w budowaniu miasta ziemskiego w sprawiedliwości i miłości: «Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej» Tym Słowem Paweł prosi Filipian, aby sprawowali się jak prawdziwi chrześcijanie. Myśli się czasami, że Ewangelia nie rozwiązuje problemów człowieka i przynosi Królestwo Boże pojmowane jedynie w sposób bardzo duchowy. Ale tak nie jest. To Jezus w chrześcijaninie, w człowieku, w tym konkretnym człowieku - jeśli Jego łaska jest w nim - jest Tym, który buduje mosty, otwiera drogę... I jako drugi Chrystus, każdy człowiek może wnieść typowy dla niego wkład we wszystkie aspekty działalności ludzkiej: w naukę, sztukę, w politykę...

 [1]  2  » 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

niedziela,
19 stycznia 2020

(19. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12817160