Polecamy strony

«Światłem ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle» (Łk 11, 34)

Słowo Życia na sierpień 2008

   Ilu bliźnich spotkasz w ciągu dnia od rana do wieczora, w tylu zobaczysz Jezusa.
   Jeśli twoje oko jest czyste, Tym, który przez nie patrzy, jest Bóg. Bóg zaś jest Miłością, a miłość - zdobywając - chce jednoczyć.
   Jakże wielu - błędnie - patrzy na ludzi i rzeczy, aby je posiadać! Ich spojrzenie jest egoizmem lub zazdrością, a w każdym razie grzechem. Albo też patrzą w siebie, aby mieć siebie, swoją duszę w posiadaniu i ich spojrzenie jest zgaszone, gdyż znudzone, mętne.
   Dusza, ponieważ jest obrazem Boga, jest miłością, a gdy miłość zwraca się ku sobie samej jest jak płomień, który bez podsycania gaśnie.
   Patrz poza siebie, nie w siebie, nie w rzeczy, nie w stworzenia; patrz na Boga, aby się z Nim zjednoczyć.
   On jest w głębi każdej duszy, która żyje; a jeśli nawet jest martwa - to i tak jest tabernakulum Boga. Oczekuje Boga jak radości i spełnienia swego istnienia.
   Patrząc więc na każdego brata, miłuj go; a miłość jest dawaniem siebie. Lecz dar przywołuje dar, więc i ty będziesz miłowany.
   Tak więc miłość to tak kochać i być kochanym, jak w Trójcy Świętej.
   A Bóg w tobie porwie wiele serc, sprawiając, że na nowo w nich zajaśnieje Trójca Święta, która być może dzięki łasce w nich przebywa, jest w nich, ale przytłumiona.
   W żadnym pomieszczeniu nigdy nie zapali się światło, nawet jeśli jest doprowadzony prąd elektryczny, dopóki nie połączą się ze sobą dwa bieguny.
   Podobnie życie Boga w nas: musi krążyć, aby mogło promieniować na zewnątrz i świadczyć o Chrystusie. On, Jeden, łączy Niebo z ziemią, brata z bratem.
   Patrz więc na każdego brata, podarowując mu siebie, aby podarować się Jezusowi, a Jezus podaruje się tobie. To jest prawo miłości: "Dawajcie, a będzie wam dane" (Łk 6, 38).
   Z miłości do Jezusa oddaj się bratu w posiadanie; pozwól, by cię "spożył" jako drugą Eucharystię; oddaj się cały na służbę bratu, która jest służbą Bogu, a brat wróci do ciebie ze swoją miłością. Miłość braterska jest wypełnieniem każdego pragnienia Boga, które jest wręcz nakazem: "Przykazanie nowe daję wam: abyście się wzajemnie miłowali" (J 13, 34)1
   Miłość jest Ogniem, który przenika i doskonale stapia serca.
   Wtedy nie znajdziesz już w Tobie, ani siebie, ani brata; odnajdziesz Miłość, którą jest Bóg żyjący w Tobie.
   A Miłość wyjdzie, by miłować innych braci, ponieważ oczyściwszy oko, odnajdziesz siebie w nich i wszyscy będą jedno.
   I wzrośnie wokół ciebie wspólnota tak jak wokół Jezusa - dwunastu, siedemdziesięciu dwóch, tysiące...
   To Ewangelia - ponieważ jest Światłem w miłości - fascynując porywa i pociąga.
   Może następnie umrzesz na krzyżu, by nie być gorszym od Mistrza, ale umrzesz za tego, kto cię krzyżuje, i tak miłość zwycięży po raz ostatni.
   A jej nektar wylany w serca - nie umrze.
   Przyniesie owoc pomnażając radość, pokój i otworzy bramy Raju.
   I Chwała Boga wzrośnie.
   A Ty bądź tu na ziemi doskonałą Miłością.

(1) Por. ScrSp/1, s. 153.


Słowo Życia kwiecień 1978 r.


 [1] 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

sobota,
25 stycznia 2020

(25. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12838405