Polecamy strony

Nabożeństwa Majowe

Majowa Pani

Każdego roku z nastaniem maja, jak Polska długa i szeroka, rozbrzmiewają przepiękne melodyjne pieśni maryjne, niosą się wczesnymi wieczorami "po górach, dolinach", bo tym śpiewaniem katolicki lud polski, a także "strumyki wdzięcznym szemrzeniem, ptaszęta słodkim kwileniem i co czuje, i co żyje razem sławi Maryję". A piękną formą sławienia naszej Matki - Królowej Polski są właśnie nabożeństwa majowe, odprawiane w kościołach, przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych, szczególnie pięknie przystrojonych w tym wybranym i Maryi poświęconym miesiącu.

Gromadząc się na majowe nabożeństwo w kościele, poddając się jego urokliwemu nastrojowi, na pewno nie zastanawiamy się nad tym, od jak dawna istnieje ta wspaniała forma kultu Matki Bożej, z którego słynie nasza ojczyzna. A jest to wyraz wielkiej wiary Polaków, którzy dzięki niej właśnie przetrwali burze dziejowe, nawiedzające często nasz kraj. Szkoda, że o tym pamiętają już tylko starsi, którzy z rozrzewnieniem wracają do lat dzieciństwa, do ukwieconych figur polnych, gdzie jeszcze są śpiewane nabożeństwa majowe. Więc może trzeba - szczególnie dzieciom i młodzieży - powiedzieć coś niecoś o historii tej formy kultu i zaprosić do udziału w nabożeństwach majowych odprawianych w naszych kościołach.
Pierwsze nabożeństwo majowe w Polsce zostało odprawione w roku 1852 w kościele Ojców Misjonarzy pw. św. Krzyża w Warszawie, a arcybiskup Szczęsny-Potocki wydał 24 kwietnia 1863 r. przepis nakazujący regularne odprawianie nabożeństwa majowego w całej archidiecezji warszawskiej, do której wówczas należała Łódź. Wkrótce celebrowano je w diecezjach sandomierskiej, włocławskiej i płockiej, a następnie w pozostałych.
W naszej ojczyźnie wielkimi orędownikami nabożeństwa majowego byli: ks. A. Jełowiecki, o. Prokop - kapucyn, ks. St. Kloczkowski, ks. T. Antoniewicz, ks. St. Ulaniecki oraz wielu pisarzy, kaznodziejów i misjonarzy.
Papież Pius IX (1846-1878) nadał temu nabożeństwu nowe odpusty i zalecił jego odprawianie z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Na całość nabożeństwa składa się śpiewanie Litanii loretańskiej do Matki Bożej, nauka kapłana, którą można zastąpić odpowiednim czytaniem oraz zakończenie - błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i pieśni maryjne.
Nabożeństwo majowe może być odprawiane zarówno rano po Mszy św. jak też po południu czy wieczorem. Pierwsze odprawia się 1. maja, a ostatnie - uroczyste - 31. maja. Są miejscowości, w których pierwsze "majowe" odprawia się w wigilię 1. maja. Ponieważ wierni z powodu znacznych odległości nie zawsze mogli się zebrać w kościele, stąd powstał zwyczaj odprawiania nabożeństw przy kapliczkach, bez udziału księży.
I jeszcze słów kilka o samej Litanii loretańskiej. Tworzą ją wezwania (inwokacje), odznaczające się poetycką formą i w sposób szczególny sławiące Maryję. Warto wiedzieć, że król Jan II Kazimierz po złożeniu ślubów (1656 r.) w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej, z całą asystą udał się do kościoła jezuitów i tam w czasie nabożeństwa, które odprawił nuncjusz papieski - Vidoni, proklamował Maryję Królową Korony Polskiej. Tenże nuncjusz dodał do Litanii loretańskiej po raz pierwszy wezwanie: "Królowo Korony Polskiej módl się za nami", które biskup i senatorowie powtórzyli z entuzjazmem trzykrotnie. Ale dopiero papież Pius X dekretem z dnia 29 listopada 1908 r. zezwolił, aby to drogie Polakom wezwanie dołączono w Polsce do Litanii loretańskiej, a papież Benedykt XV włączył je oficjalnie w 1920 r.
Niechaj najpiękniejszy miesiąc w roku, poświęcony Matce Bożej, będzie dla nas zachętą nie tylko do ukwiecania kapliczek i Jej wizerunków, ale przede wszystkim do śpiewania tej wyjątkowej modlitwy, jaką rozbrzmiewają kościoły podczas nabożeństw majowych. Zaprowadźmy na nie nasze dzieci i młodzież, by wspólnie śpiewać:

Ku Tobie, Matko, lud modły wznosi
I dla Ojczyzny o szczęście prosi,
Bo w Twą opiekę Polska oddana -
Strzeż ją. O, Pani Niepokalana.

 [1] 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

środa,
22 stycznia 2020

(22. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12829445