Polecamy strony

«Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło» (J 4, 34)

Słowo Życia na marzec 2008

   Oto cudowne słowo Jezusa, które każdy chrześcijanin może, w pewien sposób, powtórzyć sobie samemu, i które, wprowadzane w życie, jest w stanie zaprowadzić go daleko w Świętej Podróży życia.
   Jezus siedzący przy studni Jakuba, w Samarii, kończy swoją rozmowę z Samarytanką. Uczniowie wróciwszy z pobliskiego miasta, gdzie poszli zakupić żywność, dziwią się, że Mistrz rozmawia z kobietą, ale żaden z nich nie pyta, dlaczego to robi, a kiedy Samarytanka odeszła, zachęcają Go, żeby coś zjadł. Jezus znając ich myśli, wyjaśnia im odpowiadając: "Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie"1.
   Uczniowie nie rozumieją: myślą o materialnym pożywieniu i pytają, czy ktoś inny, podczas ich nieobecności, nie przyniósł Mistrzowi czegoś do jedzenia. Jezus mówi więc otwarcie:

«Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło»

   Codziennie, żeby żyć, potrzebujemy pokarmu. Jezus temu nie zaprzecza, mówi o pokarmie, a więc o naturalnej potrzebie pożywienia, ale czyni to, żeby potwierdzić istnienie i potrzebę innego pokarmu, ważniejszego, którego nie może Mu zabraknąć.
   Jezus zstąpił z nieba, żeby czynić wolę Tego, który Go posłał i wypełnić Jego dzieło. Nie ma własnych marzeń i planów, ale wyłącznie plany swojego Ojca. Słowa, które wypowiada i dzieła, których dokonuje pochodzą od Ojca. Nie czyni swojej woli, ale wolę Tego, który Go posłał. To jest życie Jezusa. Wypełnianie jej, zaspokaja Jego głód. W ten sposób - karmi się.
   Pełne przylgnięcie do woli Ojca charakteryzuje całe Jego życie aż do śmierci na krzyżu, gdzie prawdziwie dopełnił dzieła, które Ojciec Mu powierzył.
(1) J 3, 32

 [1]  2  » 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

piątek,
24 stycznia 2020

(24. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12836868