Polecamy strony

«...miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa» (Rz 13, 10)

Słowo życia na grudzień 2007

   Te słowa zamykają obszerną część Listu do Rzymian, w której św. Paweł przedstawia nam życie chrześcijańskie jako życie miłości wobec braci i sióstr. To jest ten nowy, duchowy kult, wzbudzany najpierw w sercach przez Ducha Świętego, kult, który chrześcijanin powinien składać Bogu.
   Podsumowując treść tego fragmentu Apostoł stwierdza, że miłość bliźniego pozwala nam wypełnić wolę Bożą, zawartą w Prawie (to znaczy w Przykazaniach), w sposób pełny, doskonały. Miłość do braci i sióstr jest najpiękniejszym, najbardziej autentycznym sposobem okazywania naszej miłości do Boga.

«...miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa»

   W czym konkretnie tkwi ta pełnia i doskonałość? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w poprzednich wersetach, w których Apostoł opisuje różne wyrazy i skutki tej miłości.
   Przede wszystkim prawdziwa miłość do bliźniego nie wyrządza żadnego zła. Pozwala nam więc żyć wszystkimi przykazaniami Bożymi, bez wyjątku. Bowiem ich pierwszym celem jest pomóc nam uniknąć jakiejkolwiek formy zła, w które moglibyśmy popaść zarówno wobec nas samych, jak i wobec naszych braci i sióstr.
   Miłość nie tylko nie wyrządza żadnego zła, ale także skłania nas do uczynienia wszelkiego dobra, którego bliźni potrzebuje.
   To Słowo nas pobudza do miłości solidarnej i wrażliwej na potrzeby, oczekiwania, słuszne prawa naszych braci i sióstr; do miłości szanującej ludzką i chrześcijańską godność; do miłości czystej, wyrozumiałej, zdolnej do dzielenia się, otwartej na wszystkich, jak nas nauczył Jezus.
   Taka miłość nie jest możliwa jeśli nie jesteśmy gotowi wyjść z naszego indywidualizmu i z naszej samowystarczalności. Dlatego Słowo to pomaga nam przezwyciężyć wszystkie te egoistyczne skłonności (pychę, skąpstwo, rozwiązłość, ambicję, próżność itd.), które nosimy w sobie, a które są główną przeszkodą w miłości.

 [1]  2  » 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

środa,
22 stycznia 2020

(22. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12829475