Polecamy strony

«Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?» (Pwt 4, 8)

Słowo życia na listopad 2007

   Czterdzieści lat wędrówki przez pustynię było dla narodu izraelskiego czasem próby i łaski. Bóg oczyścił serca Izraelitów i okazał im swoją nieskończoną miłość.
   Teraz, gdy mają wejść do ziemi obiecanej, Mojżesz odwołuje się do przeżytego doświadczenia. Przypomina szczególnie największy dar, który razem otrzymali - prawo Boże, streszczone w dziesięciu przykazaniach i zachęca wszystkich do wprowadzenia ich w życie.
   Mojżesz przedstawiając Bożą naukę, jest pełen zachwytu dla faktu, że Bóg stał się bliski swojemu ludowi, że zatroszczył się o niego, nauczył go mądrych norm życia. I w tym zachwycie woła:

«Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?»

   Bóg zapisał swoje prawo w sercu każdego człowieka, przemówił także do wszystkich ludów na różne sposoby i w różnym czasie. Wszyscy ludzie mogą cieszyć się miłością, jaką okazał każdemu z nich. Nie zawsze jednak łatwo zrozumieć plan Boga wobec ludzkości. Dlatego Bóg wybrał pewien mały naród, lud Izraela, aby jeszcze wyraźniej objawić swój plan. A w końcu posłał swojego Syna, Jezusa, który w pełni odsłonił Jego oblicze, ukazując, że Bóg jest Miłością i streszczając Jego prawo w jedynym przykazaniu: miłości Boga i bliźniego.
   Wielkość ludu i wielkość każdego człowieka wyraża się w pełnym przyjęciu prawa Bożego poprzez własną, osobistą odpowiedź: "tak".
   Przylgnięcie to nie jest jakimś sztucznym dodatkiem ani alienacją; nie jest zdaniem się na mniej lub bardziej pomyślny los, nie jest również poddaniem się fatalizmowi, nakazującemu prawie rozumować: tak zostało postanowione, tak być powinno, to jest nieuniknione.
   Przeciwnie, ta akceptacja jest czymś najlepszym, co można sobie dla człowieka wyobrazić. Jest to współdziałanie, aby mógł się zrealizować wielki plan Boga wobec człowieka i wobec całej ludzkości: Bóg chce ją uczynić jedną rodziną zjednoczoną w miłości i doprowadzić do tego, aby żyła Jego boskim życiem.
   Tak więc i my możemy jak Mojżesz zawołać:

«Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?»

 [1]  2  » 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

środa,
29 stycznia 2020

(29. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12857080