Polecamy strony

Poczet papieży

Św. Piotr (zm. ok. 64) Św. Linus (ok. 66 - ok. 78) Św. Anaklet (ok. 79 - ok. 91) Św. Klemens I (ok. 91 - ok. 101) Św. Ewaryst (ok. 100 - ok. 109) Św. Aleksander I (ok. 109 - ok. 116) Św. Sykstus I (ok. 116 - ok. 125) Św. Telesfor (ok. 125 - ok. 136) Św. Hygin (ok. 138 - ok. 142) Św. Pius I (ok. 142 - ok. 155) Św. Anicet (ok. 155 - ok. 166) Św. Soter (ok. 166 - ok. 174) Św. Eleuteriusz (ok. 175 - 189) Św. Wiktor I (189 - 198) Św. Zefiryn (198/199 - 217) Św. Kalikst I (217 - 222) Św. Urban I (222 - 230) Św. Poncjan (21 VII 230 - 28 IX 235) Św. Anterus (21 XI 235 - 3 I 236) Św. Fabian (10 I 236 - 20 I 250) Św. Korneliusz (III 251 - VI 253) Św. Lucjusz I (25 VI 253 - 5 III 254) Św. Stefan I (12 V 254 - 2 VIII 257) Św. Sykstus II (VIII 257 - 6 VIII 258) Św. Dionizy (22 VII 260 - 26 XII 268) Św. Feliks I (3 I 269 - 30 XII 274) Św. Eutychian (4 I 275 - 7 XII 283) Św. Kajus (17 XII 283 - 22 IV 296) Św. Marcelin (30 VI 296 - 304) Św. Marceli I (XI/XII 306 - 16 I 308) Św. Euzebiusz (18 IV 309 - 21 X 310) Św. Milcjades (2 VII 311 - 10 I 314) Św. Sylwester I (31 I 314 - XII 335) Św. Marek (18 I 336 - 7 X 336) Św. Juliusz I (6 II 337 - 12 IV 352) Liberiusz (17 V 352 - 24 IX 366) Św. Damazy I (1 X 366 - 11 XII 384) Św. Syrycjusz (XII 384 - 26 XI 399) Św. Anastazy I (27 XI 399 - 19 XII 401) Św. Innocenty I (21 XII 401 - 12 III 417) Św. Zozym (18 III 417 - 26 XII 418) Św. Bonifacy I (28 XII 418 - 4 IX 422) Św. Celestyn I (10 IX 422 - 27 VII 432) Św. Sykstus III (31 VII 432 - 19 VIII 440) Św. Leon I Wielki (VIII/IX 440 - 10 XI 461) Św. Hilary (19 XI 461 - 29 II 468) Św. Symplicjusz (3 III 468 - 10 III 483) Św. Feliks III (13 III 483 - 1 III 492) Św. Gelazy I (1 III 492 - 21 XI 496) Anastazy II (24 XI 496 - 19 XI 498) Św. Symmach (22 XI 498 - 19 VII 514) Św. Hormizdas (20 VII 514 - 6 VIII 523) Św. Jan I (13 VIII 523 - 18 V 526) Św. Feliks IV (12 VII 526 - 22 IX 530) Bonifacy II (22 IX 530 - 17 X 532) Jan II (2 I 533 - 8 V 535) Św. Agapit I (13 V 535 - 22 IV 536) Św. Sylweriusz (8 VI 536 - 11 XI 537) Wigiliusz (29 III 537 - 7 VI 555) Pelagiusz I (16 IV 556 - 3 III 561) Jan III (17 VII 561 - 13 VII 574) Benedykt I (2 VI 575 - 30 VII 579) Pelagiusz II (26 XI 579 - 7 II 590) Św. Grzegorz I Wielki (3 IX 590 - 12 III 604) Sabinian (13 IX 604 - 22 II 606) Bonifacy III (19 II 607 - 12 XI 607) Św. Bonifacy IV (15 IX 608 - 8 V 615) Św. Adeodat I (19 X 615 - 8 XI 618) Bonifacy V (23 XII 619 - 25 X 625) Honoriusz I (27 X 625 - 12 X 638) Seweryn (28 V 640 - 2 VIII 640) Jan IV (24 XII 640 - 12 X 642) Teodor I (24 XI 642 - 14 V 649) Św. Marcin I (5 VII 649 - 17 VI 653) Św. Eugeniusz I (10 VIII 654 - 2 VI 657) Św. Witalian (30 VII 657 - 27 I 672) Adeodat II (11 IV 672 - 17 VI 676) Donus (2 XI 676 - 11 IV 678) Św. Agaton (27 VI 678 - 10 I 681) Św. Leon II (17 VIII 682 - 3 VII 683) Św. Benedykt II (26 VI 684 - 8 V 685) Jan V (23 VII 685 - 2 VIII 686) Konon (21 X 686 - 21 IX 687) Św. Sergiusz I (15 XII 687 - 9 IX 701) Jan VI (30 X 701 - 11 I 705) Jan VII (1 III 705 - 18 X 707) Syzyniusz (15 I 708 - 4 II 708) Konstantyn (25 III 708 - 9 IV 715) Św. Grzegorz II (19 V 715 - 11 II 731) Św. Grzegorz III (18 III 731 - 28 XI 741) Św. Zachariasz (3 XII 741 - 15 III 752) Stefan II (26 III 752 - 26 IV 757) Św. Paweł I (29 V 757 - 28 VI 767) Stefan III (7 VIII 768 - 24 I 772) Hadrian I (1 II 772 - 25 XII 795) Św. Leon III (26 XII 795 - 12 VI 816) Stefan IV (22 VI 816 - 24 I 817) Św. Paschalis I (25 I 817 - 11 II 824) Eugeniusz II (824 - VIII 827) Walentyn (VIII 827 - IX 827) Grzegorz IV (827 - 25 I 844) Sergiusz II (I 844 - 27 I 847) Św. Leon IV (10 IV 847 - 17 VII 855) Benedykt III (29 IX 855 - 17 IV 858) Św. Mikołaj I (24 VIII 858 - 13 XI 867) Hadrian II (14 XII 867 - XI/XII 872) Jan VIII (14 XII 872 - 16 XII 882) Marynus I (16 XII 882 - 15 V 884) Św. Hadrian III (17 V 884 - IX 885) Stefan V (IX 885 - 14 IX 891) Formozus (6 X 891 - 4 IV 896) Bonifacy VI (IV 896) Stefan VI (V 896 - VIII 897) Romanus (VIII 897 - XI 897) Teodor II (XI 897) Jan IX (I 898 - I 900) Benedykt IV (V/VI 900 - VIII 903) Leon V (VIII 903 - IX 903) Sergiusz III (29 I 904 - 14 IV 911) Anastazy III (VI 911 - VIII 913) Lando (VIII 913 - III 914) Jan X (III/IV 914 - V 928) Leon VI (V 928 - XII 928) Stefan VII (XII 928 - II 931) Jan XI (II/III 931 - XII 935/I 936) Leon VII (3 I 936 - 13 VII 939) Stefan VIII (14 VII 939 - X 942) Marynus II (30 X 942 - V 946) Agapit II (10 V 946 - XII 955) Jan XII (16 XII 955 - 14 V 964) Leon VIII (4 XII 963 - 1 III 965) Benedykt V (22 V 964 - 23 VI 964) Jan XIII (1 X 965 - 6 IX 972) Benedykt VI (19 I 973 - VII 974) Benedykt VII (X 974 - 10 VII 983) Jan XIV (XII 983 - 20 VIII 984) Jan XV (VIII 985 - III 996) Grzegorz V (3 V 996 - 18 II 999) Sylwester II (2 IV 999 - 12 V 1003) Jan XVII (16 V 1003 - 6 XI 1003) Jan XVIII (25 XII 1004 - VI/VII 1009) Sergiusz IV (31 VII 1009 - 12 V 1012) Benedykt VIII (17 V 1012 - 9 IV 1024) Jan XIX (19 IV 1024 - 20 X 1032) Benedykt IX (21 X 1032 - IX 1044) Sylwester III (20 I 1045 - 10 V 1045) Benedykt IX (po raz drugi) (10 III 1045 - 1 V 1045) Grzegorz VI (5 V 1045 - 20 XII 1046) Klemens II (24 XII 1046 - 9 X 1047) Benedykt IX (po raz trzeci) (8 XI 1047 - 16 VII 1048) Damazy II (17 VII 1048 - 9 VIII 1048) Św. Leon IX (12 II 1049 - 19 IV 1054) Wiktor II (13 IV 1055 - 28 VII 1057) Stefan IX (2 VIII 1057 - 29 III 1058) Mikołaj II (6 XII 1058 - 19/26 VII 1061) Aleksander II (1 X 1061 - 21 IV 1073) Św. Grzegorz VII (22 IV 1073 - 25 V 1085) Bł. Wiktor III (24 V 1086 - 16 IX 1087) Bł. Urban II (12 III 1088 - 29 VII 1099) Paschalis II (13 VIII 1099 - 21 I 1118) Gelazjusz II (24 I 1118 - 29 I 1119) Kalikst II (2 II 1119 - 14 XII 1124) Honoriusz II (21 XII 1124 - 13 II 1130) Innocenty II (14 II 1130 - 24 IX 1143) Celestyn II (26 IX 1143 - 8 III 1144) Lucjusz II (12 III 1144 - 15 II 1145) Bł. Eugeniusz III (15 II 1145 - 8 VII 1153) Anastazy IV (12 VII 1153 - 3 XII 1154) Hadrian IV (4 XII 1154 - 1 IX 1159) Aleksander III (7 IX 1159 - 30 VIII 1181) Lucjusz III (1 IX 1181 - 25 IX 1185) Urban III (25 XI 1185 - 19/20 X 1187) Grzegorz VIII (21 X 1187 - 17 XII 1187) Klemens III (19 XII 1187 - III 1191) Celestyn III (III/IV 1191 - 8 I 1198) Innocenty III (8 I 1198 - 16 VII 1216) Honoriusz III (18 VII 1216 - 18 III 1227) Grzegorz IX (19 III 1227 - 22 VII 1241) Celestyn IV (25 X 1241 - 10 XI 1241) Innocenty IV (25 VI 1243 - 7 XII 1254) Aleksander IV (12 XII 1254 - 25 V 1261) Urban IV (29 VII 1261 - 2 X 1264) Klemens IV (5 II 1265 - 29 XI 1268) Bł. Grzegorz X (1 IX 1271 - 10 I 1276) Bł. Innocenty V (21 I 1276 - 22 VI 1276) Hadrian V (11 VII 1276 - 18 VIII 1276) Jan XXI (8 IX 1276 - 20 V 1277) Mikołaj III (25 X 1277 - 22 VIII 1280) Marcin IV (22 II 1281 - 28 III 1285) Honoriusz IV (2 IV 1285 - 3 IV 1287) Mikołaj IV (22 II 1288 - 4 IV 1292) Św. Celestyn V (5 VII 1294 - 13 XII 1294) Bonifacy VIII (24 XII 1294 - 11 X 1303) Bł. Benedykt XI (22 X 1303 - 7 VII 1304) Klemens V (5 VI 1305 - 20 IV 1314) Jan XXII (7 VIII 1316 - 4 XII 1334) Benedykt XII (20 XII 1334 - 25 IV 1342) Klemens VI (7 V 1342 - 6 XII 1352) Innocenty VI (18 XII 1352 - 12 IX 1362) Bł. Urban V (28 IX 1362 - 19 XII 1370) Grzegorz XI (30 XII 1370 - 27 III 1378) Urban VI (8 IV 1378 - 15 X 1389) Bonifacy IX (2 XI 1389 - 1 X 1404) Innocenty VII (17 X 1404 - 6 XI 1406) Grzegorz XII (30 XI 1406 - 4 VII 1415) Marcin V (11 XI 1417 - 20 II 1431) Eugeniusz IV (3 III 1431 - 23 II 1447) Mikołaj V (6 III 1447 - 24 III 1455) Kalikst III (8 IV 1455 - 6 VIII 1458) Pius II (19 VIII 1458 - 15 VIII 1464) Paweł II (30 VIII 1464 - 26 VII 1471) Sykstus IV (9 VIII 1471 - 12 VIII 1484) Innocenty VIII (29 VIII 1484 - 25 VII 1492) Aleksander VI (11 VIII 1492 - 18 VIII 1503) Pius III (22 IX 1503 - 18 X 1503) Juliusz II (1 XI 1503 - 21 II 1513) Leon X (11 III 1513 - 1 XII 1521) Hadrian VI (9 I 1522 - 14 IX 1523) Klemens VII (19 XI 1523 - 25 IX 1534) Paweł III (13 X 1534 - 10 XI 1549) Juliusz III (8 II 1550 - 23 III 1555) Marcelin II ( 9 IV 1555 - 6 V 1555) Paweł IV (23 V 1555 - 18 VIII 1559) Pius IV (25 XII 1559 - 9 XII 1565) Św. Pius V (7 I 1566 - 1 V 1572) Grzegorz XIII (14 V 1572 - 10 IV 1585) Sykstus V (24 IV 1585 - 27 VII 1590) Urban VII (15 IX 1590 - 27 IX 1590) Grzegorz XIV (5 XII 1590 - 16 X 1591) Innocenty IX (29 X 1591 - 30 XII 1591) Klemens VIII (30 I 1592 - 5 III 1605) Leon XI (1 IV 1605 - 27 IV 1605) Paweł V (16 V 1605 - 28 I 1621) Grzegorz XV (9 II 1621 - 8 VII 1623) Urban VIII (6 VIII 1623 - 29 VII 1644) Innocenty X (15 IX 1644 - 1 I 1655) Aleksander VII (7 IV 1655 - 22 V 1667) Klemens IX (20 VI 1667 - 9 XII 1669) Klemens X (29 IV 1670 - 22 VII 1676) Bł. Innocenty XI (21 IX 1676 - 12 VIII 1689) Aleksander VIII (6 X 1689 - 1 II 1691) Innocenty XII (12 VII 1691 - 27 IX 1700) Klemens XI (23 XI 1700 - 19 III 1721) Innocenty XIII (8 V 1721 - 7 III 1724) Benedykt XIII (29 V 1724 - 21 II 1730) Klemens XII (12 VII 1730 - 6 II 1740) Benedykt XIV (17 VIII 1740 - 3 V 1758) Klemens XIII (6 VII 1758 - 2 II 1769) Klemens XIV (19 V 1769 - 22 IX 1774) Pius VI (15 II 1775 - 29 VIII 1799) Pius VII (14 III 1800 - 20 VII 1823) Leon XII (28 IX 1823 - 10 II 1829) Pius VIII (31 III 1829 - 30 XI 1830) Grzegorz XVI (2 II 1831 - 1 VI 1846) Bł. Pius IX (16 VI 1846 - 7 II 1878) Leon XIII (20 II 1878 - 20 VII 1903) Św. Pius X (9 VIII 1903 - 20 VIII 1914) Benedykt XV (3 IX 1914 - 22 I 1922) Pius XI (6 II 1922 - 10 II 1939) Pius XII (2 III 1939 - 9 X 1958) Bł. Jan XXIII (28 X 1958 - 3 VI 1963) Paweł VI (21 VI 1963 - 6 VIII 1978) Jan Paweł I (26 VIII 1978 - 28 IX 1978) Sługa Boży Jan Paweł II Wielki (16 X 1978 - 2 IV 2005) Benedykt XVI (19 IV 2005 - 28 II 2013) Franciszek (13.0.2013 - ?)

 [1] 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

sobota,
25 stycznia 2020

(25. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12838377