Polecamy strony

Papież Benedykt XVI

Biografia Benedykta XVI

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn w diecezji Passau w Bawarii. W latach 1946-51 studiował w Freisingu oraz Monachium filozofię i teologię. W 1951 r. przyjął święcenia kapłańskie, po czym kontynuował studia specjalistyczne w Monachium. W 1953 r. uzyskał doktorat na podstawie pracy: Lud Boży w nauce św. Augustyna o Kościele, a w cztery lata później habilitację, również na uniwersytecie monachijskim, na podstawie rozprawy Teologia dziejów u św. Bonawentury. W 1958 r. został profesorem nadzwyczajnym teologii dogmatycznej i fundamentalnej we Freisingu, a w 1959 r. - profesorem zwyczajnym na uniwersytecie w Bonn. W 1963 r. przeniósł się na uniwersytet w Münster, a następnie, w 1966 r., do Tübingen. Był doradcą teologicznym kard. Fringsa w pierwszej fazie Soboru Watykańskiego II, a później oficjalnym ekspertem soborowym. W 1969 r. został powołany do Regensburga na katedrę teologii systematycznej. Mianowany arcybiskupem Monachium i Freisingu w 1977 r., rok później otrzymał godność kardynalską.
25 listopada 1981 r. papież Jan Paweł II powołał go na stanowisko prefekta Kongregacji Nauki Wiary oraz mianował przewodniczącym Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Został także członkiem kilku Kongregacji Watykańskich i Rad Papieskich. Z czasem objął też wiele funkcji w Kurii Rzymskiej: przewodniczącego Papieskiej Komisji Biblijnej, przewodniczącego Międzynarodowej Komisji Teologicznej, radcy II Sekcji Sekretariatu Stanu, członka kilku Kongregacji: Kościołów Wschodnich, Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Ewangelizacji Narodów, Wychowania Katolickiego. Był też członkiem Papieskich Rad: Popierania Jedności Chrześcijan, Kultury oraz członkiem Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.
Należy do ścisłej czołówki teologów chrześcijańskich XX wieku. Jego prace badawcze i publikacje odnoszą się głównie do szeroko rozumianej teologii dogmatycznej i fundamentalnej. W sumie opublikował ponad 60 pozycji książkowych, z których wiele zostało przetłumaczonych na języki obce. Jest także autorem kilkuset artykułów i rozpraw.
Wyróżniony został ośmioma doktoratami honorowymi i licznymi nagrodami międzynarodowymi.
Wybrany na papieża 19 kwietnia 2005 r. przyjął imię Benedykt XVI, nawiązując do osoby św. Benedykta i papieża Benedykta XV.
Co mówi herb Benedykta XVI?
Herb Papieża Benedykta XVI zawiera elementy nawiązujące do Ewangelii i symboliki chrześcijańskiej. Dwa klucze (srebrny i złoty) umieszczone nad tarczą . to powszechnie znany symbol władzy papieskiej, nawiązujący do słów wypowiedzianych do pierwszego Następcy Chrystusa: „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16,19). Klucz złoty jest symbolem władzy, natomiast srebrny . duchowego autorytetu Papieża.
Ważną zmianą i znakiem zapowiadającym styl nowego pontyfikatu jest rezygnacja z widniejącej w herbie papieskiej tiary. W swoim herbie Benedykt XVI umieścił biskupią infułę. Znajdujące się na niej trzy pasy poziome połączone jednym pionowym także mają swoją wymowę . są symbolami porządku, prawa i magisterium, które łączy osoba i posługa Papieża. Pod tarczą znajduje się papieski paliusz - znak, który papieże noszą już od IV wieku. Benedykt XVI w homilii podczas Mszy św. inaugurującej pontyfikat obszernie nawiązywał do symbolicznej wymowy paliusza, mówiąc m.in., że jest to symbol misji pasterskiej: „Paliusz oznacza przede wszystkim, że my wszyscy jesteśmy prowadzeni przez Chrystusa, ale równocześnie stanowi on zachętę do wzajemnego wspierania się w drodze”.
Kolejne ważne symbole znajdujące się na tarczy herbu papieskiego to: głowa Murzyna, muszla oraz niedźwiedź św. Korbiniana. Elementy te zostały przeniesione z herbu biskupiego obecnego Papieża. W autobiografii pt. Moje życie objaśnił też ich symbolikę. Ukoronowana głowa Murzyna, która widnieje w herbie biskupów Fryzyngi od ok. 1000 lat, jest wyrazem uniwersalności Kościoła, „który nie zna różnic rasowych i klasowych”, w którym wszyscy stanowią jedność w Chrystusie. Muszla to symbol, który przez wieki utrwalił się jako atrybut pielgrzymów podążających do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Dla przyszłego Papieża - „jest znakiem naszego pielgrzymowania, naszego ciągłego bycia w drodze”. Łączy się również z opowieścią o św. Augustynie, który pewnego razu, medytując nad tajemnicą Trójcy Świętej, zauważył nad brzegiem morza chłopca, który muszlą przelewał wodę z morza do wykopanego w piasku dołka. Scena ta uświadomiła mu, jak bardzo ograniczony jest umysł ludzki, kiedy próbuje zrozumieć nieskończoną tajemnicę Boskości.
Umieszczony w herbie niedźwiedź dźwigający pakunek nawiązuje do legendy o św. Korbinianie (680-725) - założycielu diecezji we Fryzyndze. Legenda mówi, że pielgrzymujący do Rzymu Święty został napadnięty przez niedźwiedzia, który rozszarpał jego konia. Wówczas Święty skarcił niedźwiedzia i nakazał mu zanieść swój bagaż do Rzymu. Św. Korbinian był pierwszym biskupem bawarskiej diecezji Fryzynga i został jej patronem. Ale wymowa tego symbolu jest nie tylko historyczna, bowiem w zakończeniu autobiografii Josepha Ratzingera czytamy: „Ja również poniosłem mój bagaż do Rzymu i wędruję z nim już od dość dawna ulicami Wiecznego Miasta. Kiedy zostanę zwolniony, nie wiem, ale wiem, że również mnie to dotyczy: „Twoim jucznym osłem się stałem i właśnie w ten sposób jestem blisko Ciebie”.

 [1] 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

środa,
29 stycznia 2020

(29. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12856652