Polecamy strony

«Wy (...) powołani zostaliście do wolności» Ga (5, 13)

Słowo życia na lipiec 2007

   W latach pięćdziesiątych apostoł Paweł odwiedzał region Galacji, w centralnej części Azji Mniejszej - dzisiejszej Turcji. Powstały tam wspólnoty, które entuzjastycznie przyjęły wiarę. Paweł przepowiadał im Jezusa ukrzyżowanego, i oni przyjęli chrzest, przez który przyoblekli się w Chrystusa, i głosił im wolność dzieci Bożych. "Biegli wspaniale" nową drogą, jak sam Paweł to stwierdził.
   Potem, niespodziewanie, gdzie indziej szukają swojej wolności. Paweł dziwi się, że tak szybko odwrócili się od Chrystusa. Stąd ta usilna prośba, żeby powrócili do wolności, którą podarował im Chrystus:

«Wy (...) powołani zostaliście do wolności»

   Do jakiej wolności zostaliśmy powołani? Czy nie możemy już więcej robić tego, co chcemy? "...Nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę..." mówią, na przykład, współcześni Jezusowi, kiedy stwierdził, że prawda, którą On przyniósł, ich wyzwoli. "Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu" odpowiada Jezus1.
   Istnieje fałszywa wolność, owoc grzechu, która może zawładnąć ludzkim sercem. Znamy wiele jej postaci: koncentracja na sobie, przywiązanie do dóbr materialnych, hedonizm, pycha, gniew...
   Sami nie bylibyśmy w stanie do końca wyzwolić się z tej niewoli. Wolność jest darem Jezusa: uwolnił nas, stając się naszym sługą i oddając za nas swoje życie. Stąd zaproszenie żebyśmy żyli według tej wolności, którą nam podarował.
   Wolność "jest nie tyle możliwością wyboru między dobrem a złem, ile bardziej konsekwentnym podążaniem za dobrem". Tak powiedziała Chiara Lubich przemawiając do młodych. I kontynuuje: "Zauważyłam, że dobro daje wolność, a zło czyni niewolnikami. Żeby być wolnym, trzeba kochać. Ponieważ tym, co nas najbardziej zniewala jest nasze "ja". Kiedy zaś myślimy ciągle o drugim, albo o woli Bożej wypełniając swoje obowiązki, albo o bliźnim, a nie myślimy o sobie samych wtedy jesteśmy wolni od siebie"2.

(1) Por. J 8, 31-34.
(2) Odpowiedzi na pytania młodych, Palaeur, 20 maja 1995 r.

 [1]  2  » 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

sobota,
25 stycznia 2020

(25. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12838443