Polecamy strony

«Ja jestem pośród was jak ten, kto służy» (Łk 22, 27)

Słowo życia na kwiecień 2007

   W dniu Przaśników, święto Paschy, w "sali na górze" Jezus spożywa z uczniami swą ostatnią wieczerzę. Połamawszy chleb i podawszy kielich z winem, daje im końcowe pouczenie: w Jego wspólnocie największy tak będzie postępował, jakby był najmniejszym, a przełożony - jak sługa.
   Jan opowiada, że Jezus czyni też wymowny gest, wskazujący nowość relacji, które On przyszedł ustanowić między swoimi uczniami: umywa im nogi - wbrew powszechnie uznawanej logice wyższości i zwierzchności (apostołowie podczas tej ostatniej wieczerzy spierali się o to, który z nich jest "największy").

«Ja jestem pośród was jak ten, kto służy»

   "Miłować znaczy służyć. Jezus dał tego przykład" - mówi Chiara Lubich w jednym ze swoich przemówień1.
   Służba, słowo, które wydaje się degradować osobę. Czyż ci, którzy służą nie są zwykle uważani za niższych? A przecież wszyscy pragniemy być obsługiwani. Domagamy się tego od instytucji publicznych (czyż ci, którzy mają najwyższe stanowiska nie nazywają się "ministrami"?), od służb społecznych (czyż nie nazywa się ich właśnie "służbami"?). Jesteśmy wdzięczni sprzedawcy, kiedy nas dobrze obsługuje, urzędnikowi, kiedy sprawnie i szybko załatwia naszą sprawę, lekarzowi i pielęgniarce, kiedy kurują nas kompetentnie i starannie.
   Jeśli oczekujemy tego od innych, może również inni oczekują tego samego od nas.
   Słowo Jezusa uświadamia nam, chrześcijanom, że mamy dług miłości wobec wszystkich. Z Nim - i tak, jak On - także my wobec każdej osoby, z którą żyjemy, którą spotykamy w naszej pracy powinniśmy być w stanie powtórzyć:

«Ja jestem pośród was jak ten, kto służy»

1 Przemówienie Chiary Lubich w Payerne (Szwajcaria), 26 września 1982 r.

 [1]  2  » 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

piątek,
24 stycznia 2020

(24. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12836971