Polecamy strony

«Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu» (Jr 17, 7)

Słowo życia na luty 2007

   Złożyć swoje życie w ręce Tego, który je nam podarował, to najinteligentniejszy sposób życia. Cokolwiek się zdarzy, Jemu możemy ślepo zaufać: jest Miłością i chce naszego dobra.
   Ogłaszając to "błogosławieństwo", prorok Jeremiasz przywołuje obraz lubiany w tradycji biblijnej: drzewo zasadzone nad brzegiem obfitującego w wodę strumienia. Nie boi się ono pory suchej: jego korzenie są dobrze zasilane, liście pozostają ciągle zielone i obfituje w owoce.
   Przeciwnie, kto pokłada nadzieję poza Bogiem - być może we władzy, bogactwie, we wpływowych przyjaciołach - jest porównany do krzewu na glebie suchej, słonej, który z trudem wzrasta i nie przynosi owocu.

«Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu»

   Zwracamy się do Pana, kiedy znajdujemy się w sytuacji ekstremalnej, beznadziejnej: nieuleczalna choroba, niespłacalny dług, bliskie niebezpieczeństwo śmierci... Nie może być inaczej. Wiemy, że co niemożliwe dla ludzi, to jest możliwe dla Boga. Jeśli jednak dla Niego wszystko jest możliwe1, dlaczego nie zwracać się do Niego w każdej chwili życia?
   Słowo Życia zaprasza nas do nieustannej komunii z Panem, znacznie przekraczającej prośby, które mimo to powinniśmy Mu przedstawiać, bo ciągle potrzebujemy Jego pomocy. "Błogosławiony", albo inaczej: ten, kto znalazł radość i pełnię życia, to ktoś, kto nawiązuje z Nim relację ufności i zawierzenia, które wypływają z wiary w Jego miłość.
   On, Bóg bliski, bliższy nam niż my sami, idzie z nami i zna każde bicie naszego serca. Możemy z Nim dzielić radości, cierpienia, troski, plany... Nie jesteśmy sami nawet w najciemniejszych i najtrudniejszych chwilach. Jemu możemy zaufać całkowicie. Nigdy nas nie zawiedzie.


(1) Por. Mt 19, 26.

 [1]  2  » 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

środa,
22 stycznia 2020

(22. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12829434