Polecamy strony

«Szczęśliwy, kto moc znajduje w Tobie i postanawia w sercu świętą podróż» (Ps 83, 6).1

Słowo życia na grudzień 2006

   Natchniony autor pieśni, z której wyjęte jest Słowo Życia, pielgrzymował do świątyni w Jerozolimie. Pragnąłby, tak jak jaskółki, które zbudowały tam gniazdo, zamieszkać w tym miejscu, ale musiał wracać do swojej ziemi. Z nostalgią myśli o "miłych przybytkach" Pana, gdzie doświadczył obecności Boga. Decyduje się więc na ponowną podróż do Jerozolimy. Będzie to "święta podróż", która znowu doprowadzi go "przed oblicze Boga". Podobnie jak we wszystkich kulturach i religiach pielgrzymowanie jest alegorią życia.
   "Święta podróż" jest symbolem naszej drogi do Boga. Zmierzamy do celu, którego nie powinniśmy nazywać "śmiercią", ale "spotkaniem". Ma to być spotkanie z Bogiem, które rozpoczyna nowe Życie. Do tego On nas przeznaczył, do tego nas powołał.
   Dlaczego więc nie ukierunkować całego naszego życia na to, co nas oczekuje? Dlaczego z jedynego życia jakim dysponujemy, nie uczynić podróży - podróży świętej, ponieważ świętym jest Ten, który na nas czeka?
   Tak, wszyscy jesteśmy wezwani, aby stać się świętymi według Serca Boga2, który każdego z nas kocha miłością nieskończoną. On każdemu z nas zaplanował i wyznaczył szlak, którym trzeba iść i dokładny cel, który trzeba osiągnąć.

«Szczęśliwy, kto moc znajduje w Tobie i postanawia w sercu świętą podróż»

   Rzecz jasna, jesteśmy dziećmi naszych czasów, w których ceni się niepohamowany aktywizm, skuteczność działania, która jedne zawody przecenia, a inne lekceważy, czasów, które lękają się dotykać pewnych problemów ludzkiej egzystencji, łudząc się, że da się je wyeliminować.
   Być może, że zdarza się i nam tracić bezużytecznie energię, ponieważ pod wpływem tych iluzji jesteśmy zaślepieni. Dni odpoczynku uważamy za bezużyteczne, chwile modlitwy za zbyteczne, zaś choroby i różne trudności, które Bóg dopuszcza dla urzeczywistnienia swego planu miłości - za sprzeczne z sensem naszego życia.
   Jak wyruszyć w świętą podróż? Jak w sposób odpowiedzialny ją kontynuować? Nietrudno odgadnąć: nie iść za swoją wolą, ale wypełniać wolę Bożą. Iść za wolą Bożą w każdej obecnej chwili życia. Przecież wiemy - i to jest wielkim darem - że każdej czynności, którą wykonujemy zgodnie z wolą Bożą towarzyszy szczególna łaska, która oświeca umysł i skłania naszą wrażliwość i wolę do dobrego. Nazywamy ją "łaską uczynkową".
   Także ten, kto nie wyznaje określonego "credo" może uczynić swoje życie arcydziełem, pod warunkiem, że będzie się kierował prawym sumieniem.


(1) Tekst oryginalny jest wieloznaczny. Wybrano przekład Biblii w języku włoskim.
(2) Por. 1 Tes 4, 3

 [1]  2  » 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

środa,
29 stycznia 2020

(29. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12857463