Polecamy strony

Z przemówienia Ojca św. Jana Pawła II na Górze św. Anny - z okazji 500-lecia Góry Św. Anny, 29 VI 1980r.

Święta Anna - Patronka wychowania i życia rodzinnego

Jakże raduje się serce moje na myśl, że mogę być duchowo obecny w Waszym Sanktuarium na Górze Św. Anny - "Górze Modlitwy" - i razem z Wami, Wierny Ludu Boży Śląska Opolskiego, czuwać na modlitwie u stóp św. Anny, zwanej Samotrzecią. Ma to szczególną wymowę zwłaszcza dziś, kiedy z całym Episkopatem Polski zbieracie się na tej "Górze Nadziei", aby uczcić pięćsetną rocznicę patronowania św. Anny Ludowi tej Ziemi.

Wpatrujcie się w tę figurę św. Anny, która trzymając na swym ręku Chrystusa i Jego Matkę jest symbolem i łączniczką pokoleń, jest patronką wychowania i życia rodzinnego. I dlatego tak chętnie przychodzicie Wy, starsi i sterani wiekiem, aby zawierzyć Jej owoce Waszych trudów i znojnej pracy, wykonanej z myślą o młodszym pokoleniu. Przychodzicie Wy, Małżonkowie i Rodzice, aby oddać w Jej opiekę Wasze Rodziny i Wasze Dzieci. Przychodzicie Wy, Mężczyźni i Młodzieńcy, aby z całym zaufaniem wypowiedzieć przed Nią swoje radości i zamierzenia, smutki i niepowodzenia życiowe z nadzieją, że tu znajdziecie nowe bodźce duchowe na zwycięskie pokonywanie trudności. Przychodzicie Wy, Młodzi, aby powierzyć Jej swoje problemy, aby tu w cichej modlitwie łatwiej odnaleźć drogę Waszego powołania. Przychodzicie wreszcie Wy, Samotni i Chorzy, aby w Jej ręce złożyć Wasze obawy, cierpienia i bóle.

Przychodzicie z wiarą wyrażoną w słowach psalmu: "Podniosłem oczy ku górze, skąd mi przychodzi zbawienie".

Moi Drodzy Bracia i Siostry, proszę Boga, i Wy proście, aby św. Anna, Patronka wychowania i życia rodzinnego, wyjednała w naszej Ojczyźnie i na całym świecie wzrost poczucia jedności, odpowiedzialności i solidarności pokoleń we wierze i w życiu z wiary.

Niech wszystkie następujące po sobie pokolenia, w różnych czasach i w zmieniających się warunkach, wyrażają w swoim życiu tę samą prawdę o miłości Boga do człowieka, o Wcieleniu Syna Bożego, który przyszedł na świat w ludzkiej rodzinie, o płynącej stąd godności człowieka, jego wielkości w oczach Bożych i zadaniach na miarę jego powołania; zadaniach, które wyrażają się przede wszystkim w miłości.

Niech Wasze pielgrzymki i modlitwy na "Górze Nadziei" wzmocnią w Was tę podstawową cnotę chrześcijańską, pewność odwiecznej i niezmiennej prawdy, że Bóg nas kocha, że jesteśmy Jego ludem wybranym. Wyrażacie to słowami popularnej pieśni: "Niech się co chce ze mną dzieje, w Tobie, św. Anno, mam nadzieję..." W Tobie, Córko św. Anny, Maryjo, Matko Nadziei; w Tobie, Synu Boży, Synu Maryi, Odkupicielu człowieka, Jezusie Chrystusie! [1] 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

piątek,
24 stycznia 2020

(24. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12836631