Polecamy strony

«Wprowadzajcie (...) słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami»
(Jk 1, 22)

Słowo życia na wrzesień 2006

   Słowo Ewangelii daje życie, a równocześnie Słowo to domaga się wprowadzenia go czyn.
   Jeśli to przemawia do nas sam Bóg, jak nie przyjąć Jego słowa? W Piśmie Świętym 1153 razy powtarzane jest to zaproszenie do słuchania Słowa. Z tym samym zaproszeniem zwraca się Ojciec do uczniów w momencie, kiedy to Słowo, Jego Syn, przychodzi, aby żyć pośród nas: "Jego słuchajcie!"1.
   To słuchanie, o którym mówi Pismo Święte polega bardziej na otwarciu serca niż uszu. Oznacza to całkowite przylgnięcie do tego, co mówi Bóg, posłuszeństwo i pójście za tym z ufnością dziecka, które powierza się całkowicie ramionom matki niosącym je.
   O tym wszystkim przypomina nam w swoimi Liście św. Jakub apostoł.

«Wprowadzajcie (...) słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami.»

   Słychać w tym echo nauczania Jezusa. On błogosławionym nazywa człowieka, który słucha Słowa Bożego i wypełnia je2, a za swoją matkę i braci uznaje tych, którzy słuchają Słowa i wprowadzają je w czyn3.
   Św. Jakub, nawiązując do słów Jezusa, porównuje Słowo do ziarna złożonego w naszym sercu. Trzeba je przyjąć "w duchu łagodności"; jednak nie wystarczy samo przyjęcie, wysłuchanie go. Jak ziarno przeznaczone jest, by przynosiło owoc, tak Słowo Boże powinno kształtować nasze życie.
   Jezus wyjaśnił to w przypowieści o dwóch synach. Ojcu, który prosił syna, by poszedł pracować w jego winnicy, pierwszy syn odpowiedział "tak", jednak nie poszedł. "Nie chcę" - odpowiedział drugi, lecz później posłuchał ojca, ukazując czynem, co naprawdę znaczy słuchać Słowa4.
   Dobrym słuchaczem Słowa - mówi Jezus na zakończenie Kazania na Górze - jest ten, kto wprowadza je w czyn, budując swoje życie na solidnych podstawach, jak dom osadzony na skale5.

(1) Mt 17, 5.
(2) Por. Łk 11, 28.
(3) Por. Łk 8, 20-21.
(4) Por. Mt 21, 28-30.
(5) Mt 7, 24.

 [1]  2  » 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

środa,
29 stycznia 2020

(29. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12857421