Polecamy strony

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Do pierwszej Komunii Świętej w dniu 28 maja 2006r. przystąpiły następujące dzieci:

Klasa IIa
Biernacka Magdalena
Buczyńska Małgorzata
Dziędzioł Patryk
Forystek Rafał
Karmelita Katarzyna
Kowalska Anna
Lechwar Mateusz
Makara Paweł
Matysik Damian
Mika Paweł
Osiewalska Klaudia
Pikusa Daniel
Salacha Paulina
Skórka Paweł
Szpak Daniel
Sypień Michał
Wiejowki Patryk
Wojdyła Daniel
Wojdyła Szymon

Klasa IIb
Banach Karolina
Baran Agata
Bartula Jakub
Boroń Bartosz
Dubiel Kamil
Dzwonkowski Piotr
Gaj Karolina
Gajda Alicja
Gilarska Aleksandra
Gozdecki Witold
Gunia Katarzyna
Kulig Jan
Liszka Karol
Merkwa Kamila
Pacocha Karol
Pawłowski Karol
Pocica Remigiusz
Podgórski Jakub
Przewoźnik Tomasz
Pyzocha Kamil
Szot Magdalena
Śliż Jakub
Śliż Karolina
Woźniak Radosław
Wójcik Krzysztof


Scenariusz Pierwszej Komunii św.

Kapłan wychodzi w procesji przed Kościół.
K: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W: Na wieki wieków. Amen.

K: Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci. Stoicie przed wejściem do naszego parafialnego kościoła. Tutaj w większości Rodzice wasi przynosili Was niedługo po urodzeniu, abyście stały się dziećmi Bożymi. Dlatego wspominając to wielkie wydarzenie przyjmijcie pokropienie wodą święconą na pamiątkę waszego chrztu.

Kapłan kropi wodą święconą, rodzice i dzieci żegnają się.

Drodzy Rodzice wiele trudu włożyliście w wychowanie swoich dzieci i przygotowanie do pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Dzisiaj po raz pierwszy dzieci Wasze do serc swoich przyjmą Eucharystycznego Jezusa. Na to wielkie wydarzenie udzielcie im teraz swego rodzicielskiego błogosławieństwa.

Kochane dzieci, poproście waszych rodziców o błogosławieństwo.

Radosław Woźniak:
Kochani rodzice
W dniu naszej Pierwszej Komunii Świętej
Gdy mamy przyjąć do serca Boga,
Co złego było już nie pamiętaj
Ojcze kochany i Matko droga

Karolina Banach:
Wznieście swe dłonie błogosławiące
Naznaczcie krzyżem wasze pociechy
By serca nasze były gorące
By uciekły precz od nas grzechy.

Michał Sypień
Abyśmy z Bogiem dziś zjednoczeni
Nigdy od Niego nie odstąpili
Błogosławieństwem waszym wzmocnieni
W łasce na co dzień bez grzechu żyli.

Wszystkie dzieci:
Błogosław Ojcze, błogosław Matko
dłońmi swoimi.
Gdy dziś Chrystusa mam przyjąć ciało
wspólnie z wami.
W tej świętej chwili na całe życie,
w szczęściu czy udręce
niech błogosławią, nam rodziców ręce.

Dzieci zwracają się do rodziców, którzy czynią nad nimi znak krzyża mówiąc:

Niech Cię błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.Procesja z dziećmi udaje się do Kościoła śpiewając:
Pod Twą obronę...

Po wejściu do kościoła rozpoczyna się Msza święta.
Po pozdrowieniu kapłan mówi:
Najmilsi, dzisiejszą Ucztę Eucharystyczną pragniemy przeżyć szczególnie radośnie. Oto grono dzieci przygotowanych przez katechizację po raz pierwszy przyjmie Ciało i Krew Chrystusa Pana. jest To wielka chwila dla całej wspólnoty parafialnej, a szczególnie wielka dla was, drogie dzieci. Od tej Mszy świętej będziecie korzystać z prawa dzieci Bożych do przyjmowania pokarmu dającego życie. Za ten wielki dar pragniemy przez całe życie być wdzięczni.

A teraz przeprośmy za nasze grzechy byśmy mogli godnie sprawować Najświętszą ofiarę.
Chwila ciszy.

Akt pokuty:
- Panie, wszystko co dobre otrzymujemy od Ciebie, ale tak często zapominamy o tym, zmiłuj się nad nami.
W: Zmiłuj się nad nami.
- Chryste, Ty nas tak bardzo miłujesz i do nas zawsze przychodzisz, a mu pamiętamy tylko o sobie, a o Tobie i innych zapominamy, zmiłuj się nad nami.
W: Zmiłuj się nad nami.
- Panie, przebacz nam grzechy i zaniedbania, abyśmy z czystym sercem mogli przyjąć Cię do naszego serca, zmiłuj się nad nami.
W: Zmiłuj się nad nami.
K: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego.
W: Amen.
K: Chwała na wysokości Bogu....
Modlitwa.

Liturgia Słowa:
Czytania i śpiewy wykonują Rodzice

Po Ewangelii - Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych:

K: Drogie dzieci. Zaraz po waszym urodzeniu rodzice i chrzestni prosili dla was o Chrzest święty i zobowiązali się, że wychowają was w wierze i nauczą tak żyć, jak przystoi dzieciom Bożym. Teraz nadeszła chwila w waszym życiu, abyście same wyznały wiarę i wyrzekły się zła. Uczynicie to przy zapalonej świecy Paschalnej i z zapalonymi świecami, które po raz pierwszy wasi ojcowie zapalili od Paschału w dniu waszego chrztu świętego. Podejdźcie teraz aby zapalić świece.
Dzieci odpalają swoje świece od Paschału w tym czasie wszyscy śpiewają: Przez chrztu świętego wielki dar.....

Zanim przyjmiecie Komunię św., aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Chrystusem, wspomnijcie na wiarę, którą otrzymaliście na chrzcie świętym, a którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu.
K: Pytam każdego z was.
Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?
W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
W: Wierzę.
K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
W: Wierzę.
K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
W: Wierzę.

K: Czy przyrzekasz za pomocą Łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i kościelne?
W: Przyrzekam.

K: Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać regularnie na lekcje religii?
W: Przyrzekam.

K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
W: Amen.

K: Przez chrzest stałyście się świątynią Boga, na podziękowanie za wszystkie otrzymane dobrodziejstwa odmówmy razem:

W: W Imię Trójcy Przenajświętszej, * w Imię Ojca, który nas stworzył, * i Syna, który nas odkupił, * i Ducha Świętego, który nas uświęcił, * wobec Najświętszej Maryi Panny, * Niepokalanej Bogurodzicy, * naszych Aniołów Stróżów, * naszych świętych Patronów * i wszystkich Świętych, * odnawiam Przymierze * przy chrzcie świętym zawarte. * Postanawiam żyć i umierać * w wierze świętej katolickiej. * Pozostanę wiernym Jezusowi Chrystusowi * i Jego Ewangelii. * Ojcze Przedwieczny, * użycz mi do tego Twej pomocy. * Przez Chrystusa Pana naszego, * który z Tobą i z Duchem Świętym * żyje i króluje na wieki. Amen.

Modlitwa Wiernych:
Kapłan:
Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który, zaprasza nas do wspólnego stołu Swego Syna, abyśmy umocnili naszą wiarę i osiągnęli życie wieczne.

Ojciec:
Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta szesnastego obecnego w naszej ojczyźnie aby zawsze z miłością dzielił Bogiem z tymi, których prowadzi do Niebieskiej Ojczyzny. - Ciebie prosimy

Matka:
Módlmy się za nasze dzieci, które dzisiaj po raz pierwszy przyjmą Chrystusa w Komunii Świętej, aby ukochały Jego obecność w Eucharystii. Ciebie prosimy.
Dziecko 1: (Daniel Pikusa)
Módlmy się za rodziny, aby stawały się Domowym Kościołem, wypełnionym miłością i pokojem Chrystusa.
Ciebie prosimy


Dziecko2 (Kamila Merkwa)
Módlmy się za nauczycieli, i wychowawców, aby sami byli świadkami Chrystusa dla dzieci i młodzieży.
Ciebie prosimy.

Dziecko 3: ( Tomasz Przewoźnik)
Módlmy się za chorych i cierpiących, aby Jezus Eucharystyczny był dla nich lekarstwem dla ciała i duszy.
Ciebie prosimy.

Dziecko 4 (Magdalena Biernacka):
Módlmy się za nas samych, abyśmy ofiarując Chrystusa uczyli się samych siebie składać w ofierze.
Ciebie prosimy.

Kapłan:
Ojcze święty, Wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy; udziel wszystkim, których posilasz przy stole Twego Syna, stałości w wierze i wzrostu w miłości i łasce. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen:

Przyniesienie darów Ofiarnych:
Dzieci przynoszą: patenę z hostią, ampułki z wodą i winem, puszkę z komunikantami, wiązankę kwiatów, dar ołtarza - 4 złote ornaty (Małgorzta Buczyńska, Paweł Skórka, Pawł Makara, Mateusz Lechwar, Agata Baran, Karol Liszka, Jakub Śliż, Piotr Dzwonkowski, )

Po przyniesieniu darów rodzice odbierają od dzieci świece.


Ofiarowanie - i dalszy ciąg Mszy św.
Na ofiarowanie dzieci śpiewają:

1. Przygotuję Ci serce o Chryste
Przygotuję ci serce niewinne.
Takie serce radosne i czyste,
Przygotuję Ci serce o Chryste

2. Przygotuję Ci serce ofiarne,
Precz odrzucę co kusi i wabi.
Przygotuję nadzieją i wiarą
Przygotuje ci serce ofiarą.

3. Przyozdobię Ci serce miłością,
Taką wielką co wszystko zwycięża,
Abyś wstąpił do niego z radością,
Przygotuję Ci serce miłością.

4. Przygotuję ci serce dziecinne
Takie małe, tak biedne i słabe,
A ty wlejesz w nie siły swe dziwne
Kiedy wstąpisz me serce niewinne.

Przed Ojcze nasz:
K: Drogie dzieci, nadchodzi teraz chwila przyjęcia Pana Jezusa pod postacią chleba. Pan Jezus chce być naszym pokarmem na życie wieczne. Naszym najlepszym przygotowaniem będzie wspólnie odmówiona modlitwa, jakiej nauczył nas sam Pan Jezus.

Ojcze nasz ....
Po śpiewie: „Baranku Boży...” kazanie, które kapłan kończy wprowadzeniem do Aktu wiary, nadziei, żalu i miłości.
Wierzę w Ciebie....
Dzieci przystępują w procesji Komunijnej do Komunii św.

Na dziękczynienie śpiewają:

Ref.: Sercem kocham Jezusa,
Sercem kocham Jezusa,
Zawsze będę Go kochał,
On pierwszy ukochał mnie.(bis)

1. Jest jedno Imię drogie mi,
Najdroższe w świecie tym.
Muzyką słodką to Imię brzmi
Wpisane w sercu mym.


Ref.: Sercem kocham Jezusa,
Sercem kocham Jezusa,
Zawsze będę Go kochał,
On pierwszy ukochał mnie.(bis


2. To Jezus mój Zbawiciel, Pan,
To o Nim śpiewać chcę.
On nam zbawienie wszystkim dał,
Miłuje także cię.
Po Komunii św. Przyrzeczenie Abstynencji:


K: Kochane dzieci okażmy wdzięczność Panu Jezusowi za ten wielki dar jakim nas dzisiaj obdarzył i złóżmy nasze dary, postanowienia Że nie będziecie używać alkoholu i papierosów do 18 roku życia:
Dzieci powtarzają za księdzem słowa przyrzeczenia:

Panie Jezu z miłości ku Tobie i Matki Najświętszej, dla ratowania naszego narodu od grzechu pijaństwa w dniu mojej Pierwszej Komunii Świętej przyrzekam nie używać żadnych napojów alkoholowych i nie palić papierosów przynajmniej do ukończenia osiemnastego roku życia.
Dopomóż mi Panie Jezu wypełnić moje przyrzeczenie.

Teraz dzieci zbierają swoje deklaracje i przynoszą przed ołtarz.

W tym czasie wszyscy śpiewają; Pobłogosław Jezu drogi.....

Następnie dzieci śpiewają:

1. Jezus przez życie mnie wiedzie,
daje mi silne swe dłonie
kroczy przede mną na przedzie
i drogę toruje mi wciąż.
Ref. Jezus jest mym przyjacielem.
Jezus jest obrońcą mym.
Jezus jest mym Zbawicielem.
Zawsze chcę przebywać z Nim.
2. On mnie obdarzył pokojem.
Duszę nieczułą poruszył
miłość i radość dał swoją
i w serce nadzieję mi wlał.
3. Krzyża ciężkiego ramiona
gniotły Mu barki straszliwie,
potem za grzechy me skonał,
bym wieczne zbawienie mógł mieć.
Modlitwa po Komunii:

Wiersze i podziękowania dzieci:

Panu Jezusowi: (Patryk Wiejowski i Paulina Salcha)

Maleńki Gościu mój biały,
przyszedłeś do serca mego
by mi się oddać dziś cały,
tulę Cię mocno do niego.

O Gościu tak ukochany,
i co dzień bardzo czekany.
Świat Cię ogarnąć nie może,
Ty do mnie przychodzisz Boże.

Stajesz się Jezu tak mały,
maleńki Gościu mój biały.

I wciąż chcę mówić na nowo
to serca mego wyznanie,
to jedno płomienne słowo:
kocham Cię, Jezu, mój Panie.

By usta moje szeptały,
maleńki Gościu mój biały.

Otwieram Ci całą duszę
i ufam, żem nie zuchwały,
gdy wciąż powtarzać Ci muszę
maleńki Gościu mój biały.

Rodzicom – (Katarzyna Karmelita i Daniel Wojdyła).

W jasnych jak słonko, serdecznych słowach
wyrywa się okrzyk radosny:
Mamo, Tatusiu! Jam Chrystusowa,
jak żywy promyczek wiosny.

W jasnych jak słonko, dziecięcych duszach
miłość płomieniem się pali
bo z rąk kapłańskich Pana Jezusa
Wszyscyśmy dzisiaj dostali.

Mamo, Tatusiu! Czy słyszycie?
Najmilsze głosy swych dzieci?
Boże jesteśmy, bo łaski życie
jak złote słonko w nas świeci.

Nie dajcie nigdy z tych serc niewinnych
zabrać nam Boga-Jezusa
i nie pozwólcie, aby ktoś inny
zamieszkał prócz niego w duszach.

Nauczycielom (Jakub Podgórski i Karolina Gaj)

Drodzy Nauczyciele
Za bukiety nauk zbawczych
całym sercem, jak umiemy
naszym drogim wychowawcom
też serdecznie dziękujemy.
I prosimy z głębi duszy
by was Jezus miał w swej pieczy
przeciwności wszelkie skruszył
przyszłość w szczęściu zabezpieczył.

Dziękujemy szczerze
za wasz trud, pracę bez zastrzeżeń
za wszelką pomoc, za każdy gest dobroci
za tę radość, co czujemy
Wszyscy: Serdecznie wam dziękujemy
I prosimy Matkę Boga
by za wami się wstawiała
dużo łask wam wyprosiła
i miłością swą darzyła.

Kapłanom – ( Kamil Dubiel i Magdalena Szot)

Pragniemy dzisiaj powiedzieć
kochanym naszym księżom
żeśmy tak bardzo szczęśliwi
tacy już inni i tacy nowi.

Bo mamy przecież w sobie
samego Pana Jezusa
dlatego tak się raduje
nasza dziecięca dusza

Za to, że Pana Jezusa
obecność lśni w sercu jak tęcza
każde z nas naszym kochanym
i dobrym księżom zawdzięcza.

Za trud spowiedzi, Komunię świętą
w radości pełną niedzielę
niechaj wam dobrzy księża
Bóg swojej łaski da wiele.


Ogłoszenia duszpasterskie.

Błogosławieństwo i rozesłanie.

Następnie poświęcenie i rozdanie pamiątkowych obrazków.

K: Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
W: Który stworzył niebo i ziemię.

K: Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.


K: Módlmy się:
Panie, nasz Boże, nikt nigdy nie oglądał Ciebie; uczynił to dopiero Syn Twój, Jezus Chrystus. On jest obrazem Twoim, odblaskiem Twej chwały i odbiciem Twojej istoty. Prosimy Cię, pobłogosław + te obrazy. Spraw, abyśmy stale wpatrując się w Chrystusa, naśladowali przykład Jego życia i starali się coraz bardziej do Niego upodobnić, aż ujrzymy Go kiedyś twarzą w twarz, tam, gdzie z Tobą żyje i króluje na wieki.

W: Amen.


Teraz dzieci otrzymują obrazki.


Po otrzymaniu obrazków śpiewają:


Ofiaruję Tobie Panie mój całe życie me,
Cały jestem Twój aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.

Następnie ustawiają się do pamiątkowego zdjęcia.

Dzieci przystępują do Komunii św. przez cały tydzień, ofiarowując Komunię św. w następujących intencjach:
Poniedziałek: W intencji rodziców
Wtorek: W intencji rodziców chrzestnych
Środa: W intencji Ojca św. Benedykta XVI
Czwartek: W intencji nauczycieli i wychowawców
Piątek: W intencji rodziny
Sobota: W intencji bliskich zmarłych
Niedziela: W intencji kapłanów

W środę (31.05) – pielgrzymka dziękczynna do Tarnowca
(wyjazd z rynku o godz. 9.00)

W niedzielę (4.06) prymicje naszego rodaka Ks. Artura Michalskiego – Dzieci przychodzą na sumę – zajmują miejsce przed bocznym ołtarzem.

W czwartek(15.06) - Uroczystość Bożego Ciała – dzieci przychodzą na sumę. Dzieci przychodzą do kościoła przez oktawę Bożego Ciała w strojach komunijnych.

Pieśni dodatkowe.

Jesteś Królem, Jesteś Królem, Królem jest Pan
Podnieśmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie

Jezu w Hostii utajony,
daj mi serce swoje daj.
Tyś mi jeden ulubiony,
Tyś mojego serca raj.

Wszędzie dobrze mi, o Panie,
Choćby ból me serce rwał.
Słodkie ziemskie me wygnanie,
Byłeś mi sam siebie dał.

Wszystko, zawsze chętnie zniosę,
Jezu dla miłości Twej.
Tylko błagam, tylko proszę,
Ty mnie zawsze w sercu miej.

Maryjo ja Twe dziecię o podaj mi swa dłoń,
Od złego mnie e tym świecie, od grzechu matko chroń.

Bądź z nami w każdy czas
Wspieraj i ratuj nas.
Matko, Matko
Bądź z nami w każdy czas. (bis)

O tkliwe swoje oczy ku dzieciom Matko zniż,
Gdy niemoc serce tłoczy, Ty je pociągnij w zwyż.

Bądź z nami w każdy czas
Wspieraj i ratuj nas.
Matko, Matko
Bądź z nami w każdy czas. (bis)

O Maryjo, Królowo nasza
Weź w opiekę swoja nas.
Niech nas odtąd nic nie przestrasza
Twierdzą, mocą bądź nam w każdy czas.

 [1] 

Powrót

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

sobota,
25 stycznia 2020

(25. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12838385