Polecamy strony

Za łaski wysławiali Boga

Uroczystość zakończyła dziękczynna procesja

Kołaczyce

W tym roku odpust św. Anny w Kołaczycach połą­czony został z setną rocznicą konsekracji kościo­ła parafialnego. Przy głównym ołtarzu stanęło 16 kapłanów pod przewodnictwem pasterza diecezji bp. Kazimierza Górnego, aby przez uroczystą koncelebrę Mszy św. podziękować Bogu za łaski, które Pan Bóg udzielił parafianom za przyczyną Przemożnej Orędowniczki.

W uroczystościach 100-lecia konsekracji brało udział 30 kapłanów. Wśród nich byli księża roda­cy, z ks. prał. Władysławem Włodarczykiem, byli dawni wikariusze oraz księża dekanatu brzosteckiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Kapituły Kolegiaty św. Jadwigi w Bieczu z prepozytem ks. prał. Władysławem Kretem. Był obecny także rektor Semi­narium Duchownego w Rzeszowie ks. Jerzy Buczek.

Kazanie wygłosił rodak- ks. Adam Wojciechowski - obecnie proboszcz w Trzemesnej (diec. tarnowska). Podkreślił on, że należy okazywać wdzięczność swym przodkom, którzy mimo trudnych czasów wybudowali wspaniałą świątynię, ale także dbać o to, by następnym pokoleniom to dziedzictwo przekazać w jak najlepszym stanie. „Nade wszystko jednak należy troszczyć się o budowę kościoła duchowego, który uzasadnia potrzebę starania o kościół materialny" - mówił ks. Wojciechowski.

Ksiądz Biskup podkreślił potrzebę dziękczynienia. Mówił także o św. Annie, która jest matką Najświętszej Maryi Panny, o rodzinie i o niebezpieczeństwach, na jakie jest obecnie narażona. Podkreślił także, iż św. Anna jest patronką wielu kościołów uniwersyteckich, a także osób, które przez swoją cichą i pokorną pracę służą innym. Bp Górny życzył kołaczyckiej parafii nowych powołań do kapłaństwa i do zakonu.

W podziękowaniach za udział w uroczystości Ksiądz Proboszcz szczególną uwagę zwrócił na naj­starszego gościa obecnego na Mszy św., była nim Stefania Smalara - urodzona w roku konsekracji kościoła.

W świętowaniu brali udział strażacy, chór męski „Zorza" oraz KSM, które nie tylko brało czynny udział w uroczystej celebrze, ale i we wcześniejszych przygotowaniach.                                                                                    Ks. Jan Sabat

 

Uroczystej sumie przewodniczył Bp Edward Białogłowski

100-lecie kościoła Św. Anny w Kołaczycach

 

            26 lipca 2006 roku przeżywaliśmy uroczystość św. Anny patronki naszej Parafii. Był to dla nas parafian szczególny dzień gdyż upływało 100 lat
od poświęcenia naszej świątyni. Było to jedno dziękczynienie Bogu za naszych przodków, którzy przyczynili się do budowy tej  Świątyni, za kapłanów,
za wszystkie sakramenty udzielone w tej Świątyni, za wszystkie Eucharystie
i adoracje, za każdą indywidualną rozmowę z Bogiem, za każde przeżywanie Mszy świętej w tej Świątyni wspólnie z rodziną, za patronkę św. Annę,
a nade wszystko za wszelkie łaski tu otrzymane.

            O godz. 11-tej była koncelebrowana uroczysta suma pod przewodnictwem
ks. bpa Edwarda Białogłowskiego z 24 kapłanami. Kazanie wygłosił ks. prałat Władysław Włodarczyk z Majdanu Królewskiego w diecezji sandomierskiej, pochodzący z naszej parafii.

            Powiedział: „ Świątynia jest Światłem. Jezus Chrystus zamieszkał 100 lat temu w tej Świątyni. To miejsce jest święte, przez obecność Chrystusa Pana….. ……. Kościół nie powstanie jeśli nie zaangażuje się w to ks. proboszcz.
Przy budowie tej Świątyni byli zaangażowani ks. Franciszek Małek i ks. Józef Wiejowski, który był Kanclerzem Konsystorza Biskupiego za czasów świętego Biskupa Józefa Sebastiana  Pelczara ………….
            Postawmy sobie pytanie – czy dobrze wykorzystałem to wszystko, co w tej Świątyni otrzymałem od Pana Boga?

            Św. Anno, przemożna patronko nasza, Tyś była blisko Jezusa, Tyś była i jesteś opiekunką naszą u Boga. Wyproś nam łaskę przyjęcia
i wykorzystania łask otrzymanych od Niego”.

            Ks. Władysław wspominał także pracujących i w różny sposób pomagających przy budowie tego kościoła. Jednym z nich był ojciec kaznodziei.

            Obecny wygląd naszego kościoła zawdzięczamy naszemu
ks. proboszczowi Janowi Sabatowi i jego poprzednikowi ś.p. ks. Pawłowi Markowiczowi, który zapoczątkował remont.

                                                                      

                                                                                                                                 M.S.K.

 

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

wtorek,
28 stycznia 2020

(28. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12855523