Polecamy strony

Stulecie kościoła św. Anny w Kołaczycach

Kaznodzieja - Ks, Prałat Władysław Włodarczyk

„Anna w każdym czasie za nami wstawia się” (pieśń)

 

            Co roku 26 lipca parafia Kołaczyce przeżywa święto patronalne – Odpust św. Anny W tym roku było to szczególne świętowanie, gdyż po raz setny przy głównym ołtarzu, gdzie jest obraz świętej Anny Samotrzeciej stanęło 25 kapłanów pod przewodnictwem Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego aby przez uroczysta Koncelebrę Mszy św. podziękować Bogu za sto lat istnienia pięknego kościoła murowanego z cegły i piaskowca, który króluje nad Kołaczycami. Podziękować za wszystkie łaski, które Pan Bóg udzielił parafianom za przyczyną św. Anny w tym kościele.

            Przy takich okazjach trzeba wrócić do źródła, do początku.

Parafia Kołaczyce ja wspomniał Ks. Proboszcz Jan Sabat przy powitaniu Ks. Biskupa istnieje od 1339 roku. Ale już przed jej powstaniem istniało na tym terenie kolejno dwa kościoły, należące wtenczas do parafii w Kleciach. Od 1339 powstało Kołaczycach kolejno jeszcze 5 kościołów, czyli obecny jest siódmym.

            Został on wybudowany na miejscu starego drewnianego kościoła w latach 1903 – 1906 kiedy proboszczem był Ks. Franciszek Małek a w Przemyślu w Konsystorzu Biskupim Kanclerzem był rodak Kołaczycki Ks. Józef Wiejowski. Onu byli inicjatorami budowy kościoła. Ks. Józef Wiejowski ma współudział w opracowaniu projektu nowego kościoła wraz z architektem Stanisławem Majerskim. Kamień węgielny poświęcono 26 lipca 1903r. , a 26 lipca 1906 było poświecenie nowego kościoła czyli dzis przypada 100 lat.

Natomiast 25 czerwca 1908r. Ks. Biskup Józef Fiszner konsekrował kościół, kościół tym czasie Ordynariuszem Przemyskim był święty Józef Sebastian Pelczar. Trzeba jeszcze przypomnieć, że Ks. Kanclerz Józef Wiejowski ma duże zasługi przy budowie Karmelu w Przemyślu, gdzie jest tablica upamietniajaca jak również podobna tablica jest umieszczona w prezbiterium kościoła w Kołaczycach. Przez sto lat duszpasterzowało tu pięciu  proboszczów: Ks. Franciszek Małek, Ks. Ignacy Skowron, Ks. Józef Hadam, Ks. Paweł Markowicz i od 1989 roku Ks. Jan Sabat

            W uroczystościach 100-lecia brało udział 30 kapłanów. Wśród nich byli Księża rodacy, z Ks. Prałatem Władysławem Włodarczykiem na czele, który jest proboszczem w Majdanie Królewskim, byli dawni wikariusze oraz Księża Dekanatu Brzosteckiego.

            Kazanie w czasie tej uroczystości wygłosił rodak – Ks. Prałat Władysław Włodarczyk. Powiedział, że ziemia, na której stoimy jest święta, bo tu mieszka Pan Jezus. Trzeba Mu dzisiaj dziękować za łaski, jakie w ciągu tych stu lat udziela w tym kościele. Wspomniał o kapłanach, którzy byli inicjatorami budowy, o szybkim wybudowaniu kościoła. Budowa trwała tylko 3 lata. O zaangażowaniu wielu ludzi, o fundatorach witraży a miedzi nimi o ks. Franciszku Małku, który jest fundatorem witraża św. Franciszka w prezbiterium, jak również o Ks. Józefie Wiejowskim, który jest fundatorem witraża św. Józefa. Mówił, że jego ojciec był pomocnikiem murarskim przy budowie. Zachęcał, by przychodzić do tego kościoła, uwielbiać tu Pana Boga, uczestniczyć we Mszy św., przyjmować Komunię św.

            Na końcu Mszy św. Ks. Biskup Edward Białogłowski w imieniu Ks. Biskupa Ordynariusza i swoim zwrócił uwagę na wymowę tej uroczystości, podkreślił potrzebę dziękczynienia. Mówił także o św. Annie, która jest Matka Najświętszej Maryi Panny, o rodzinie i o niebezpieczeństwach, na jakie narażona jest obecna rodzina. Mamy się starać o jej świętość, bo przyszłość świata idzie przez rodzinę.

            W uroczystości brali udział strażacy, harcerze, chór męski „ Zorza” uświetniał nabożeństwo. Po sumie i uroczystej dziękczynnej procesji był obiad w Domu Kultury w Kołaczycach. Było tam około150 osób. Ks. Biskup, kapłani, Siostry Zakonne, Rodziny księży rodaków i zakonnic, Rada Duszpasterska, Strażacy, Chór. Byli także zaproszeni goście i przedstawiciele Samorządu z panem wójtem Józefem Koziołek na czele.

W czasie obiadu Ks. Dziekan Emil Midura w swym przemówieniu nawiązał do dziękczynienia, które dziś składane jest Bogu. Zwrócił uwagę na zasługi obecnego proboszcza Kołaczyc Ks. Jan Sabata, którego staraniem kościół w ostatnich latach został wyremontowany i konserwowany. Została zmieniona więźba dachowa, dach pokryty blacha miedzianą. Poddane były konserwacji mury kościoła, które zbudowane są z czerwonej cegły i białego piaskowca. Została przeprowadzona konserwacja i remont muru i elementów stalowych tworzących ogrodzenie kościoła, a ostatnio wyłożono kostka brukowa otoczenie plebani. Ks. Dziekan życzył Proboszczowi, który w tym roku obchodzi 30 lat kapłaństwa i 17 lat duszpasterzowania w Kołaczycach by Pan Jezus  błogosławił we wszystkich jego poczynaniach na niwie duchowej jak i materialnej.

Następnie Wójt Gminy Kołaczyce Józef Kozioł wręczył ks. Proboszczowi list gratulacyjny wyrażający wdzięczność za troskę o kościół i za wszelkie prace na rzecz kościoła i parafii. Ks. Biskup na końcu wyraził wdzięczność wszystkim zebranym.

Wypada zakończyć sprawozdanie z tej uroczystości słowami pieśni do świętej Anny śpiewanej w Kołaczycach: „ Święta Anno w każdym czasie za nami wstawiaj się”.

                                                                                                          Ks. Emil Midura

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

niedziela,
26 stycznia 2020

(26. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12846941