Polecamy strony

             Dom Pogodnej Starości „Nazaret” w Kołaczycach pod wezwaniem Sióstr Męczenniczek z Nowogródka istnieje od 1 września 1994 roku. Poświęcenia budynku wraz z kaplicą dokonał Ks. Bp Kazimierz Górny, Ordynariusz diecezji rzeszowskiej wraz Ks. Emilem Midurą, Dziekanem dekanatu brzosteckiego i Ks. Janem Sabatem, Proboszczem naszej parafii Kołaczyce. W uroczystości wzięli udział także Fundatorzy tego Domu, Leokadia i Bolesław Rączkowie, Wojewoda krośnieński, przedstawiciele Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej, Wójt Gminy Kołaczyce - Stanisław Koczwara oraz Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – Teresa Jasionowicz z Rzymu i Siostra Prowincjalna – Bożena Mysiewicz z Krakowa, Rodzina Fundatorów, mieszkańcy Kołaczyc.

 

      Jak doszło do powstania tego Domu? Fundatorami są Bolesław i Leokadia Rączkowie, byli mieszkańcy Kołaczyc. Nie żyjący już dziś p. Bolesław urodzony w Kołaczycach, po 13 latach przeniósł się z rodzicami do Krakowa. W 1946 roku emigrował do Kanady. Pracował na różnych farmach, jako wzorowy robotnik został kierownikiem stolarni. Dzięki pracowitości i niesamowitym wyrzeczeniom dorobił się pewnych kapitałów. W 1950 roku poślubił Leokadię – wywieziona z Poznania do Niemiec na roboty, po wojnie znalazła się w strefie okupacji amerykańskiej, skąd przedostała się do Kanady.

Śp. Bolesław przejęty troską o ludzi starszych postanowił wybudować w Polsce dla nich Dom: „zawsze ufałem Bogu i Pan Bóg dopomógł mi spełnić mój zamiar, który podjęliśmy z żoną Leokadią w 1990 roku po likwidacji stanu majątkowego w Kanadzie, uzyskany fundusz przeznaczając na budowę tego Domu”. Swój czyn uważał za powinność ludzi wierzących. „To wartości wyniesione z gniazda rodzinnego, z serca Matki, wybudowały ten Dom. Moje doświadczenia życiowe skrystalizowały wartości materialne i duchowe. Materialne zostają na ziemi a z duchowymi człowiek odchodzi do wieczności, z tym, co wypielęgnował w swojej duszy.” Mając ciężko zarobione pieniądze mogli wykorzystać je na beztroskie życie: wyrzekli się wszystkiego; żyli skromnie mając „tylko klucz do wynajętego
w bloku mieszkania”
w Kanadzie.

Wszystkie koszty budowy ponosił sam, bez żadnej pomocy materialnej z innych źródeł. Jednak najwięcej dziękował Panu Bogu za błogosławieństwo i dar zdrowia. Nadmienić trzeba, że Pan Bolesław miał wówczas 83 lata i nie tylko inwestował, ale sam był projektantem, nadzorującym, zaopatrzeniowcem i robotnikiem. Mimo napotykanych często trudności, które dyktowane były „różnicą środowisk”, a często brakiem zrozumienia, zawsze zachowywał energię, uśmiech, podkreślając wielką pomoc, zrozumienie i życzliwość.

Dom funkcjonuje jako dom pomocy społecznej i jest przeznaczony dla ludzi starszych /społeczność Domu stanowią kobiety/. Średnia wieku - 84 lata.Od samego początku Dom jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek, które na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu starają się stworzyć atmosferę rodzinną. Na pewno łatwiej jest Pensjonariuszkom żyć w warunkach zbliżonych do domowych ze względu na małą liczbę mieszkanek.

Celem działalności DPS „Nazaret” jest zaspokojenie potrzeb opiekuńczych, bytowych, społecznych, zdrowotnych i religijnych jego mieszkanek, w sposób i w stopniu umożliwiającym im godne życie. Zagadnienie psychiki wieku starczego jest tak samo ważne jak zagadnienie zdrowia fizycznego. Psychika wieku starczego ma swoje specyficzne cechy. Zależy ona w dużym stopniu od warunków i środowiska w jakim człowiek się znajduje.

W latach 2001-2003 zmodernizowano budynek dostosowując go do potrzeb osób niepełnosprawnych: dobudowano podjazd na wózki inwalidzkie, wymieniono drzwi na szersze, zlikwidowano progi, zamontowano pochwyty, wymieniono okna na uchylno-rozwieralne, zagospodarowano teren wokół budynku.

Obiekt wyposażony jest w system przyzywowo-alarmowy i  alarmowo-przeciwpożarowy, nie posiada barier architektonicznych co pozwala na wykorzystanie terenu do spacerów, terapii oraz rekreacji.  W Domu znajdują się pokoje 2 - osobowe, każdy z węzłem sanitarnym.  Mieszkanki mają do dyspozycji kaplicę, kącik telewizyjny, jadalnię.

W naszym Domu działa terapia zajęciowa, a jej celem jest urozmaicenie monotonii dnia naszych mieszkanek. Terapia daje każdej z naszych mieszkanek możliwość wyrażania się w indywidualnej formie, określonej predyspozycjami i możliwościami mieszkanek. Terapia zajęciowa organizowana jest  stosownie do potrzeb wynikających z indywidualnych planów wspierania mieszkańca.

 

Obecnie – po 12 latach – Dom zamieszkuje 10 Pensjonariuszek i 6 sióstr nazaretanek: s.Agata Jakieła /od 2005 roku/ dyrektorka DPS i przełożona Domu, s.Maria Kinga Ptaszek, s.Regina Zastawna /zakrystianka/ s.Bożydara Stadnicka, s.Maria Kopicka i s.Marzena Szeląg. 

Przez ubiegłe lata ubogacały ten Dom swoją pracą, uśmiechem, życzliwością, a przede wszystkim sercem dzielonym z Mieszkankami następujące Siostry: s.Dorota Nawrocka – pierwsza dyrektorka DPS i przełożona Domu /1994-2000/, a po niej tę funkcję pełniła s.Jadwiga Juszko /2000-2005/. Pracowały także w tym Domu: s.Nazaria Czarnul, która jednocześnie była pierwszą zakrystianką w kościele parafialnym, następnie s.Edyta Galnowska, s.Dominika Janas, s.Mariola Słowik, s.Dolores Pezdan, s.Margerita Bytomska, s.Judyta Kamola, s.Rozalia Gacek, s.Liliana Nowakowska.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. Dom Pogodnej Starości został przejety przez Gminę.

 

 

 

Siostry Nazaretanki

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

środa,
29 stycznia 2020

(29. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12856871