Polecamy strony

KRĄG MŁODIZEŻY NAZARETAŃSKIEJCzy słyszałeś o tej wspólnocie? A może już do niej należysz? Jeżeli tak, to cieszymy się ogromnie, a jeżeli nie, przeczytaj uważnie coś na jej temat i przemyśl, bo może i Ty zapragniesz przyłączyć się do nas?

Nasza Błogosławiona Matka Założycielka, Franciszka Siedliska, która dla Boga chciała zdobyć cały świat, intuicyjnie wyczuwała to, co dziś głosi Ojciec Święty Jan Paweł II, że przyszłość Kościoła i świata idzie poprzez rodzinę. Dlatego też troskę o rodzinę uczyniła cząstką życia Nazaretu, cząstką życia każdej Nazaretanki.
Nie jest do ukrycia fakt, że "rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych i głębokich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin przeżywa ten stan rzeczy dochowując wierności tym wartościom, które stanowią fundament instytucji rodzinnej. Inne stanęły niepewne i zagubione wobec swych zadań, a nawet niekiedy zwątpiły i niemal zatraciły świadomość ostatecznego znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego" /Jan Paweł II, Familiaris consortio/.
Obserwując problemy współczesnego świata, widzimy, jak bardzo aktualna jest potrzeba duchowego towarzyszenia rodzinom. Zrodziła się więc myśl, aby do modlitwy za rodziny zaprosić ludzi młodych, czyli Was, którzy sami żyjecie jeszcze w domach rodzinnych i którzy, w większości, założycie kiedyś swoje rodziny, bo jak mawiała nasza Błogosławiona Matka Założycielka "wspólna modlitwa bardzo łączy serca". I tak powstał Krąg Młodzieży Nazaretańskiej duchowo wspierający rodziny.

CZYM JEST?
Krąg Młodzieży Nazaretańskiej - KMN - to działająca przy naszym Zgromadzeniu wspólnota, skupiająca młodzież żeńską i męską, której głównym celem jest duchowa pomoc rodzinom. Jest to też jedna z form włączenia ludzi młodych w charyzmat Zgromadzenia, którym jest szerzenia Królestwa Bożej Miłości wśród siebie, wśród innych, a zwłaszcza w rodzinach.

PATRON - Najświętsza Rodzina z Nazaretu
Jezus, Maryja i Św. Józef są dla każdego z członków wzorem miłości do Boga i drugiego człowieka.

HASŁO - Miłości, Miłości, Miłości...
Powyższe słowa wypowiedziane przez Założycielkę Zgromadzenia Bł. Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza - Franciszkę Siedliską są dla członków KMN wezwaniem do stawania się znakiem Bożej Miłości w swoim środowisku.
Każdy pragnący przynależeć do KMN zobowiązuje się żyć zgodnie z programem Kręgu zawartym w "ABC".


ABC członków KMN


Umacniaj swoją więź z Bogiem przez:

korzystanie z Sakramentów Świętych - zwłaszcza Eucharystii i Pojednania,
czytanie i rozważanie Słowa Bożego,
modlitwę osobistą i wspólnotową.
Bądź świadomy swojej przynależności do wspólnoty Kościoła Katolickiego, żyjąc zgodnie z Jego nauką oraz darząc miłością i szacunkiem Ojca Świętego.
Pogłębiaj swoją wiarę i wiedzę religijną, czytając książki i prasę katolicką.
Bierz udział w rekolekcjach, dniach refleksji i spotkaniach organizowanych przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek.
Żyj duchem Najświętszej Rodziny i tam, gdzie jesteś wprowadzaj atmosferę Nazaretu, która charakteryzuje się zawierzeniem Bogu, wzajemną miłością, zrozumieniem, otwartością, szacunkiem i radością.
Łącz się z Siostrami Nazaretankami w modlitwie do Najświętszej Rodziny w intencjach wszystkich rodzin.
Modlitwa za rodziny
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.
Odmawiaj codziennie akt ofiarowania i dowolnie wybraną modlitwę w intencji rodzin.


AKT OFIAROWANIA
Najświętsza Rodzino z Nazaretu, ja ......................................... włączając się w Krąg Młodzieży Nazaretańskiej pragnę tak jak Ty żyć na co dzień wiarą, nadzieją i miłością, aby w ten sposób przyczyniać się do budowania Królestwa Bożej Miłości na ziemi.

Postanawiam też przez okres
>> miesiąc
>> pół roku
>> rok
.................... modlić się za rodziny.

W tej intencji ofiaruję
>>modlitwę........................................................................
lub
>> w miarę możliwości udział we Mszy św. i Komunię św. ........ razy w tygodniu.

Pamiętaj, aby w godzinie Apelu Jasnogórskiego, o 21.00 - w miarę możliwości - łączyć się duchowo z wszystkimi członkami KMN, modląc się wzajemnie za siebie.
Mów innym o KMN, aby jak najwięcej młodych osób razem z Siostrami Nazaretankami chciało duchowo wspierać rodziny i szerzyć Królestwo Bożej Miłości na ziemi.

Jak włączyć się do KMN?
Jeśli pragniesz żyć zgodnie z "ABC członków KMN" i swoja modlitwą wspierać rodziny, pomyśl przez jaki okres czasu chcesz to czynić i jaką formą modlitwy /np. dziesiątek Różańca św., Koronka do Bożego Miłosierdzia, dodatkowy udział we Mszy św. w tygodniu, modlitwa Pod Twoją Obronę, do Najświętszej Rodziny lub inne/.
Zgłoś się do Siostry Kingi do domu Sióstr Nazaretanek w Kołaczycach, Aleja Jana Pawła II 19

Siostra Kinga zaprasza


KARTA CZŁONKA KRĘGU MŁODZIEŻY NAZARETAŃSKIEJ

Zgłaszam chęć włączenia się do Kręgu Młodzieży Nazaretańskiej. Postanawiam przez
* miesiąc
* pół roku
* rok .................... modlić się za rodziny.

W tej intencji ofiaruję
* modlitwę........................................................................
lub
* w miarę możliwości udział we Mszy św. i Komunię św. ........ razy w tygodniu.

Kołaczyce,dnia ..............................................

NAZWISKO....................................................

IMIĘ...............................................................

ADRES..........................................................

......................................................................

WIEK..............................................................

SZKOŁA..........................................................


Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

wtorek,
28 stycznia 2020

(28. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12855312