Polecamy strony

Pierwsza Komunia św. dnia 29 maja 2011r.

Parafia św. Anny - Kołaczyce

 

Do Pierwszej Komunii św. przystepują:

Klasa IIa

Buczyński Artur

Bulsiewicz Mateusz

Brzezowski Kacper

Czech Adrian

Filipek Katarzyna

Grećmal Sara

Janik Karol

Jucha Anna

 Kopeć Joanna

Krajewska Kamila

Liszka Hubert

 Sawa Zuzanna

 Węgrzyn Julia

Węgrzyn Katarzyna

 Węgrzyn Monika

 Wilisowski Wiktor

Witalis Weronika

Wojdyła Karol

 Wojnicki Jakub

Żygłowicz Julia

 

Kl IIb

Cyran Kinga

Grela Tomasz

 Kojder Jakub

Kolbusz Marek

Kopeć Kinga

Krajewski Piotr

Kucharczyk Kamil

 Kulig Jakub

Lenart Marek

Malikowska Patrycja

Pacana Tomasz

Pierzchała Przemysław

Rak Emilia

Skocz Marlena

Sypień Tomasz

Szczyrba Aleksandra

Urban Weronika

Wojciechowski Adrian

Woliński Damian

Zapór Bartosz

Żygłowicz Dorota

 

Scenariusz Pierwszej Komunii św.

Kapłan wychodzi w procesji przed Kościół.
Dz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
K: Na wieki wieków. Amen.

K: Celebrans: Kochane Dzieci, gdy byłyście bardzo małe, rodzice przynieśli was do kościoła, gdzie przyjęłyście chrzest święty. Wówczas dobry Bóg Ojciec uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z Jezusem. niech ta  woda święcona, którą was pokropię, przypomni wam wasz chrzest święty i to, że jesteście dziećmi Bożymi, a Pan Jezus niech jeszcze raz wezwie was do jedności ze sobą. Ta jedność będzie najpełniejsza, gdy po raz pierwszy przyjmiecie do waszych serc Komunię Świętą.

Kapłan kropi wodą święconą, rodzice i dzieci żegnają się.

Drodzy Rodzice wiele trudu włożyliście w wychowanie swoich dzieci i przygotowanie do pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Dzisiaj po raz pierwszy dzieci Wasze do serc swoich przyjmą Eucharystycznego Jezusa. Na to wielkie wydarzenie udzielcie im teraz swego rodzicielskiego błogosławieństwa.

Kochane dzieci, poproście waszych rodziców o błogosławieństwo.

Jakub Kulig:
Kochani rodzice
W dniu naszej Pierwszej Komunii Świętej
Gdy mamy przyjąć do serca Boga,
Co złego było już nie pamiętaj
Ojcze kochany i Matko droga

Kamil Kucharczyk:
Wznieście swe dłonie błogosławiące
Naznaczcie krzyżem wasze pociechy
By serca nasze były gorące
I by uciekły precz od nas grzechy.

Tomasz Grela:

Byśmy w Komunii z Bogiem już byli
Od dziś na zawsze z Nim zjednoczeni
W łasce na co dzień bez grzechu żyli

Błogosławieństwem waszym wzmocnieni.

Wszystkie dzieci:
Błogosław Ojcze, błogosław Matko
dłońmi swoimi.
Gdy dziś Chrystusa mam przyjąć ciało
wspólnie z wami.
W tej świętej chwili na całe życie,
w szczęściu czy udręce
niech błogosławią, nam rodziców ręce.

Dzieci zwracają się do rodziców, którzy czynią nad nimi znak krzyża mówiąc:

Niech Cię błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.Procesja z dziećmi udaje się do Kościoła śpiewając:
Pod Twą obronę...

Po wejściu do kościoła rozpoczyna się Msza święta.
Po pozdrowieniu kapłan mówi:
Najmilsi, dzisiejszą Ucztę Eucharystyczną pragniemy przeżyć szczególnie radośnie. Oto grono dzieci przygotowanych przez katechizację po raz pierwszy przyjmie Ciało i Krew Chrystusa Pana. jest To wielka chwila dla całej wspólnoty parafialnej, a szczególnie wielka dla was, drogie dzieci. Od tej Mszy świętej będziecie korzystać z prawa dzieci Bożych do przyjmowania pokarmu dającego życie. Za ten wielki dar pragniemy przez całe życie być wdzięczni.

A teraz przeprośmy za nasze grzechy byśmy mogli godnie sprawować Najświętszą ofiarę.
Chwila ciszy.

Akt pokuty:

Spowiadam się Bogu …..


K: Chwała na wysokości Bogu....
Modlitwa.

Liturgia Słowa:
Czytania i śpiewy wykonują Rodzice

PIERWSZE CZYTANIE

Apostołowie wkładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha Świętego

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 8,5–8.14–17

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście.

Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przy­szli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc Apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 66,1–3a.4–5.6–7.16 i 20

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu chwalebną oddajcie.
Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie,
niech imię Twoje opiewa”.
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga:
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Morze na suchy ląd zamienił,
pieszo przeszli przez rzekę.
Nim się przeto radujmy,
Jego potęga włada na wieki.

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga,
opowiem, co uczynił mej duszy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby,
i nie oddalił ode mnie swej łaski.

DRUGIE CZYTANIE

Znaczenie śmierci Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła

1 P 3,15–18

Najdrożsi:

Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.

A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystu­sie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.

Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 14,23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 14,15–21

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przyka­zania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widziani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, po­nieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.

Oto słowo Pańskie.

 

Homilia


Po homilii - Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych:


K: Drogie dzieci. Zaraz po waszym urodzeniu rodzice i chrzestni prosili dla was o Chrzest święty i zobowiązali się, że wychowają was w wierze i nauczą tak żyć, jak przystoi dzieciom Bożym. Teraz nadeszła chwila w waszym życiu, abyście same wyznały wiarę i wyrzekły się zła. Uczynicie to przy zapalonej świecy Paschalnej i z zapalonymi świecami, które po raz pierwszy wasi ojcowie zapalili od Paschału w dniu waszego chrztu świętego. Podejdźcie teraz aby zapalić świece.
Dzieci odpalają swoje świece od Paschału w tym czasie wszyscy śpiewają: Przez chrztu świętego wielki dar.....

Zanim przyjmiecie Komunię św., aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Chrystusem, wspomnijcie na wiarę, którą otrzymaliście na chrzcie świętym, a którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu.

K: Pytam każdego z was.
Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?
W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
W: Wyrzekam się.

K: Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
W: Wierzę.

K: Czy przyrzekasz za pomocą Łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i kościelne?
W: Przyrzekam.

K: Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać regularnie na lekcje religii?
W: Przyrzekam.

K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
W: Amen.

K: Przez chrzest stałyście się świątynią Boga, na podziękowanie za wszystkie otrzymane dobrodziejstwa odmówmy razem:

W: W Imię Trójcy Przenajświętszej, * w Imię Ojca, który nas stworzył, * i Syna, który nas odkupił, * i Ducha Świętego, który nas uświęcił, * wobec Najświętszej Maryi Panny, * Niepokalanej Bogurodzicy, * naszych Aniołów Stróżów, * naszych świętych Patronów * i wszystkich Świętych, * odnawiam Przymierze * przy chrzcie świętym zawarte. * Postanawiam żyć i umierać * w wierze świętej katolickiej. * Pozostanę wiernym Jezusowi Chrystusowi * i Jego Ewangelii. * Ojcze Przedwieczny, * użycz mi do tego Twej pomocy. * Przez Chrystusa Pana naszego, * który z Tobą i z Duchem Świętym * żyje i króluje na wieki. Amen.

Modlitwa Wiernych:
Kapłan:
Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który, zaprasza nas do wspólnego stołu Swego Syna, abyśmy umocnili naszą wiarę i osiągnęli życie wieczne.

Ojciec: Módlmy się za kościół święty, aby jego ojcowskie zatroskanie o  piękno duchowe każdego człowieka rodziło ludzi o gorących sercach i szlachetnych umysłach.
Ciebie prosimy...

Matka: Módlmy się za nasze rodziny, za wszystkich wychowawców i duszpasterzy, aby zgodna współpraca gwarantowała chrześcijańskie wychowanie naszych dzieci.
Ciebie prosimy...

Dziecko I:  (Wiktor Wilisowski) Módlmy się naszych Rodziców, którzy przekazali nam życie, troszcząc się o nas i uczą nas kochać Pana Jezusa, aby za ich trud i wysiłek Bóg darzył ich swym błogosławieństwem.
Ciebie prosimy...

Dziecko II: (Zuzanna Sawa) Módlmy się za dzieci przystępujące dziś do I Komunii Świętej, aby wytrwały w przyjaźni z Panem Jezusem do, końca życia.
Ciebie prosimy...

Dziecko III:  ( Tomasz Pacana) Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, którzy na ziemi karmili się Ciałem Chrystusa, aby Pan Jezus przyjął ich na ucztę dzieci Bożych w niebie.

 

Dziecko IV: (Kinga Kopeć) Módlmy się za nas wszystkich, aby Jezusowi było dobrze w naszych serc, a każdy z nas stawał się coraz lepszym przyjacielem Boga i ludzi.
Ciebie prosimy...

Kapłan:
Ojcze święty, Wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy; udziel wszystkim, których posilasz przy stole Twego Syna, stałości w wierze i wzrostu w miłości i łasce. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen:

Przyniesienie darów Ofiarnych:
Dzieci przynoszą: patenę z hostią, ampułki z wodą i winem, puszkę z komunikantami, wiązankę kwiatów, dar ołtarza – alby i komże ( )

Po przyniesieniu darów rodzice odbierają od dzieci świece.


Ofiarowanie - i dalszy ciąg Mszy św.
Na ofiarowanie dzieci śpiewają:

1.  Niosę w darze Tobie Chryste, mój dziecięcy wiek, *

 Serce szczere, serce czyste, abyś Ty go strzegł. *

 Serce szczere, serce czyste, abyś Ty go strzegł.

 

2. Twą miłością rozgrzej Panie, serca mego chłód. *

 Uczyń sobie zeń mieszkanie, przez Twej łaski cud, *

Uczyń sobie zeń mieszkanie, przez Twej łaski cud.

 

3. Daj bym kochał Ciebie wiernie, póki starczy sił. *

Bo ty kochasz mnie niezmiernie, gdyś się w Hostii skrył. *

Bo ty kochasz mnie niezmiernie, gdyś się w Hostii skrył.


Przed Ojcze nasz:
K: Drogie dzieci, nadchodzi teraz chwila przyjęcia Pana Jezusa pod postacią chleba. Pan Jezus chce być naszym pokarmem na życie wieczne. Naszym najlepszym przygotowaniem będzie wspólnie odmówiona modlitwa, jakiej nauczył nas sam Pan Jezus.

Ojcze nasz ....
Po śpiewie: „Baranku Boży...”  Akt wiary, nadziei, żalu i miłości.
Wierzę w Ciebie....
Dzieci przystępują w procesji Komunijnej do Komunii św.

Na dziękczynienie śpiewają:


1.Tak czekałem na tę chwilę

by usłyszeć głos Twój Panie

w sercu mam radości tyle

miłość Twa przepełnia mnie

Oto nastał dzień wspaniały

pełen światła i radości

stojąc z dłońmi złożonymi

Ciebie tylko prosić chcę.

 

REF: Uroczysty dzień Komunii

Jest największą mą radością

Jezus żywy w moim sercu

dziś objawił miłość swą.

 

2. Z Tobą pragnę się spotykać

to dziecięce me pragnienie

na Twe przyjście będę czekać

nie opuszczę Ciebie nie.

Doczekałem wielkiej chwili,

której nigdy nie zapomnę

przecież wiem, że to w Komunii

tu zbawienie znajdę swe.Po Komunii św. Przyrzeczenie Abstynencji:

K: Kochane dzieci okażmy wdzięczność Panu Jezusowi za ten wielki dar jakim nas dzisiaj obdarzył i złóżmy nasze dary, postanowienia Że nie będziecie używać alkoholu i papierosów do 18 roku życia:
Dzieci powtarzają za księdzem słowa przyrzeczenia:

Panie Jezu z miłości ku Tobie i Matki Najświętszej, dla ratowania naszego narodu od grzechu pijaństwa w dniu mojej Pierwszej Komunii Świętej przyrzekam nie używać żadnych napojów alkoholowych i nie palić papierosów przynajmniej do ukończenia osiemnastego roku życia.
Dopomóż mi Panie Jezu wypełnić moje przyrzeczenie.

Teraz dzieci zbierają swoje deklaracje i przynoszą przed ołtarz.

W tym czasie wszyscy śpiewają; Pobłogosław Jezu drogi.....

Następnie dzieci śpiewają:
1. Kiedyś o Jezu, chodził po świecie,
Brałeś dziateczki w objęcia Swe,
Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię:
Do serca Twego przytul i mnie.

2. Byłeś Dzieciątkiem, Ty wielki Boże,
W żłóbku płakałeś nad światem złym,
Nie płacz Dzieciątko, ja Ci w pokorze,
Serce me daję, Ty mieszkaj w nim!

3. Kto by u siebie dziecię przyjmował,
Rzekłeś, że wtenczas przyjmie Cię,
Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował!
Za to Cię kochać na wieki chcę!

 

Wiersze i podziękowania dzieci:

Artur Buczyński:

Panu Jezusowi
Witam Cię Jezu kochany,

z największą witam radością,
już jesteś w moim sercu,

z prawdziwa Bożą Miłością.

Wziąłeś mnie swoje dziecko,

w Swoje ramiona Najświętsze,
I karmisz Białym Opłatkiem,

dla mnie to szczęście największe.

Kocham Cię Jezu tak  mocno,

jak dziecko kochać umie,
Wierzę i ufam Tobie,

Bo Ty mnie Jezu rozumiesz.

Dzisiaj z największą pokorą,

 Witając,  przed Tobą upadam,
Przyjmij Jezu kochany

podziękę, którą Ci składam.

Joanna Kopeć:

Dziękuję Jezu serdecznie,

za Pierwszą Komunię Świętą,
Że otworzyłeś mi niebo

swą mocą niepojętą

Dziękuję Ci, Jezu za pacierz,

 znak krzyża i Nowy Testament,
A nade wszystko dziękuję

 za Przenajświętszy Sakrament.

Że czekasz Samotny,

Cichy, Dobry i Kochający,
Na każde twoje dziecko,

 zawsze przebaczający.

 

Emilia Rak:

Kochani rodzice:

Gdy dziś tak w  wielkim skupieniu modliłam się cicho,

gdy zbliżył się kapłan ze złotym kielichem.

I Boga żywego na ustach me złożył,

A serce dla Jezusa na zawsze otworzył.

 

Dziękuję Ci Mamo, dziękuję Ci tato

pewnie mnie spytacie: me dziecko, a za co?

To za świętą wiarę, rodzice kochani,

I za miłość Waszą, trud i wychowanie.

 

Dziękuję, żem dzisiaj tak blisko Jezusa,

że nad śnieg wybielona jest dziś moja dusza.

Więc kocham Jezusa i  tak bardzo wierzę

Że moje serduszko do Niego należy.

 

Piotr Krajewski:

To Sam Zbawiciel Świata zamieszkał już z nami

i będziemy bezpieczni pod Jego skrzydłami.

Mamo! Pragnę by Jezus życie Ci osłodził,

a Twój trud poniesiony stokrotnie nagrodził.

 

Tatusiu kochany Ty troszczysz się o mnie

Za Twój trud i pracę dziękuję ogromnie

Modlę się za ciebie by dobry Bóg w niebie

W każdym dniu Twego życia błogosławił Ciebie.

 

Rodzice Kochani cieszcie się dziś z tego

I że już dziecko wasze należy do Niego

że będzie umacniane  Chrystusowym Ciałem

A to wielkie wydarzenie jest z waszym udziałem.

 

 

Adrian Czech:

Drodzy rodzice chrzestni

Chcemy wam dziękować bardzo za to,

Że jesteście z nami,

Tak jak kiedyś przy chrzcie świętym

razem z rodzicami

Przynieśliście nas do świątyni

By dziękować  Panu

Za dar życia i wypraszać

nam dziecięctwo Boże.

Za nas wiarę wyznaliście

Przyrzekając Bogu

Że przez życie nas prowadzić

Chcecie Bożą drogą

 

 

Katarzyna Filipek:

My dziś  sami przyrzekamy

wierność  Chrystusowi

Iść  przez życie  już świadomie

Wyznaczoną drogą.

I już wiemy – na tej drodze

nie jesteśmy sami

Chrystus na niej nam przewodzi

Obdarza łaskami.

Karmi chlebem nas anielskim

To jest :Swoim Ciałem

Dziś to właśnie się zaczęło

W tym dniu tak wspaniałym.

 

 

Aleksandra Szczerba:

Drodzy nauczyciele;

Dziś, gdy Jezus po raz pierwszy

Do serc naszych przyszedł

Chcemy wychowawców naszych

Włączyć w swą modlitwę.

 

I prosimy z głębi duszy

By Jezus  w swej pieczy

Miał Was wszystkich

I każdego z utrapień uleczył.

 

Damian Woliński:

A za trudną pracę waszą

Wysiłki, zmagania

Ślemy do Was z głębi serca

Te podziękowania.

 

I życzymy Wam by Jezus,

Który wszystko może

Ubogacał Was swą łaską.

Wszystkim Wam „ Szczęść Boże!”

 

 

 

 

Karol Janik:

 

Drodzy kapłani!

Dzisiaj! Dzisiaj po raz pierwszy

Jezus Gościem w naszym sercu.

Wielka radość nas rozpiera

Za tę chwilę, tak radosną

Za ten piękny dzień wapniały,

Który dzisiaj przeżywamy,

Za miłość co w sercu rośnie

I za wszystko co czujemy

Duszpasterzom naszym drogim

Z głębi serca dziękujemy.

 

Kamila Krajewska:

To przez wasze święte dłonie

To przez słowo Jezusowe

Tak jak kiedyś w wieczerniku

Zwykły chleb się Ciałem staje

To Nim karmi nas Zbawiciel

byśmy w drodze nie ustali

i przez życie ziemskie idąc

osiągnęli chwałę nieba.

A tam razem ze świętymi

Boga wiecznie uwielbiali.

 


Ogłoszenia duszpasterskie.

Błogosławieństwo i rozesłanie.

Następnie poświęcenie i rozdanie pamiątkowych obrazków.

K: Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
W: Który stworzył niebo i ziemię.

K: Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.


K: Módlmy się:
Panie, nasz Boże, nikt nigdy nie oglądał Ciebie; uczynił to dopiero Syn Twój, Jezus Chrystus. On jest obrazem Twoim, odblaskiem Twej chwały i odbiciem T

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

czwartek,
23 stycznia 2020

(23. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12829680