Polecamy strony

(wzór wypełnienia kartki do bierzmowania)SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Imię i nazwisko: Jan Kowalski
IMIĘ NA BIERZMOWANIU: MAKSYMILIAN
Data i miejsce urodzenia: 1.01.1996r - Jasło
Data Chrztu: 2.02. 1996
Miejsce chrztu: (adres pocztowy) : Parafia św. Anny ul. Kościelna 5,
38-213 Kołaczyce
Świadek bierzmowania: Wojciech Rączka
Miejsce i data bierzmowania: Lublica 21 maja 2011r.
Szafarz bierzmowania: J.E. Ks. Bp Edward Białogłowski
(wzór podania do Ks. Biskupa z prośba o udzielenie sakramentu bierzmowania)


imię i nazwisko,                                                                    Kołaczyce, dnia 9 maja 2011r.

Klasa III.

Publiczne Gimnazjum w Kołaczycach

 

 

Jego Ekscelencja

Ksiądz Biskup Kazimierz Górny

Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej            Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi Sakramentu Bierzmowania.

 

            Jestem uczniem (uczennicą) uczniem klasy III Gimnazjum. W roku szkolnym 2009/2010 wstąpiłem(am) w poczet Kandydatów do Bierzmowania i rozpocząłem(am) pod przewodnictwem Księdza proboszcza formację duchową, ponieważ pragnę stać się dojrzałym i odpowiedzialnym członkiem Wspólnoty Kościoła. W pełni świadomie chcę podjąć obowiązki, które wypływają z przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Pragnę poznawać i szerzyć swoją wiarę. Dobrze przygotowałam przygotowałem się do Bierzmowania poprzez udział w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, comiesięczną spowiedź, przyjmowanie Komunii Świętej, systematyczne uczestnictwo w spotkaniach grupowych oraz katechizację.
            Na swojego patrona ( swoja patronkę) wybrałem(am) ........................................... ponieważ zaimponował(a) on(a) swoją wiarą.

 

 

Z wyrazami szacunku.

          

           (podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Prośbę należy własnoręcznie przepisać na arkuszu papieru kancelaryjnego formatu A4)

Wyszukiwanie

Spacer po kościele

Dzisiaj jest

środa,
29 stycznia 2020

(29. dzień roku)

Zegar

Sonda

Z czego słyną Kołaczyce?

Z wód zdrojowych.

Ze sprzedaży wąsów.

Z drewnianego rowera.

Z tycznej cebuli.

Z Radia Internetowego

Z Telewizji Internetowej


DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
12856813